På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Roller och ansvar i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad: 

Vem gör vad?

Regeringen

Regeringen initierar uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på använda digitaliseringens möjligheter.

Boverket

Boverket arbetar med regeringsuppdraget "att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen".

Boverkets uppdrag innefattar:

  • främjande av digitala standarder
  • klargörande av roller och ansvar mellan aktörer för en digital utveckling inom samhällsbyggnadsprocessen
  • framtagande av författningsförslag som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan samhällsaktörer.

Lantmäteriet

Lantmäteriet arbetar med regeringsuppdraget att växla upp arbetet med en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet tar fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av alla geodata inom samhällsbyggnadsprocessen.

Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med digitalisering och tillgängliggörande av information i samhällsbyggnadsprocessen. Det första fokusområdet är detaljplaner.

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

DIGG främjar regeringens övergripande digitaliseringsstrategi och är ett nav som stöttar och driver på digitaliseringen av den offentliga sektorn. Uppdraget är att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig.

Kommuner och SKR

Kommunerna har enligt Plan- och bygglagen ansvar för att ta fram mycket av informationen i samhällsbyggnadsprocessen. I olika grad pågår digitaliseringsarbetet redan i kommunerna. För att stötta kommunerna arbetar Boverket med vägledning och kompetensinsatser tillsammans med Lantmäteriet och SKR.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen