På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Roller och ansvar i digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen

Granskad:

Vem gör vad?

Regeringen

Regeringen initierar uppdrag till olika myndigheter baserat på sin övergripande digitaliseringsstrategi. Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Boverket

Boverkets arbete är inriktat på att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- och bygglagen. Det innefattar bland annat att främja digitala standarder, att på ett strukturerat sätt beskriva information och processer och att föreslå författningsändringar som innebär krav på digital planerings- och bygginformation, standarder, gränssnitt och informationsflöden mellan aktörer i samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriet

Lantmäteriets arbete är inriktat på att utveckla förutsättningarna för en smartare samhällsbyggnadsprocess. Lantmäteriet tar fram lösningar för nationellt tillgängliggörande av alla geodata inom samhällsbyggnadsprocessen.

Boverket och Lantmäteriet arbetar tillsammans med digitalisering och tillgängliggörande av information i samhällsbyggnadsprocessen. De första fokusområdena är detaljplaner och byggnadsinformation.

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

DIGG har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen mer effektiv och ändamålsenlig. DIGG har regeringens uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata och att etablera en förvaltningsgemensam infrastruktur för informationsutbyte.

Kommuner och SKR

Kommunerna har enligt plan- och bygglagen ansvar för att ta fram mycket av informationen i samhällsbyggnadsprocessen. I olika grad pågår digitaliseringsarbetet redan i kommunerna. För att stötta kommunerna arbetar Boverket med vägledning och kompetensinsatser tillsammans med Lantmäteriet och SKR.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen