Får jag lov?

"Får jag lov" är ett projekt som Boverket driver tillsammans med kommuner, programvaruutvecklare, högskolor, myndigheter och husföretag. Projektet har som fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet. Projektet lyfter metodiskt fram relevant information som på olika sätt kan underlätta att detta sker på ett effektivt sätt för samtliga ingående aktörer i lov- och byggprocessen.

"Får jag lov?"-projektet är en del i arbetet med att öka bostadsbyggandet i Sverige.

Film: Kortfilm om "Får jag lov?"-projektet

Delar i projektet

De typer av digitala tjänster som projektet vill ska utvecklas finns inte i Sverige i dag. Befintliga digitala tjänster för bygglov exempelvis innebär att sökanden lämnar in ansökan om bygglov via e-formulär på nätet och i bästa fall finns en integrering till kommunens ärendehanteringssystem. Det som ska utvecklas är digitala tjänster som tar den sökande flera steg vidare från

  • idé
  • bygglov
  • startbesked
  • kontrollfasen med kontrollplan
  • processen fram till slutbesked.

Utöver det ska vi även ta fram lösningar som underlättar för digital arkivering, e-arkiv.

Steg 1 - förstudien

Boverket, Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och kommunerna Helsingborg, Höganäs och Höör startade under hösten 2015 en förstudie för projektet "Får jag lov?". Den 25 augusti 2016 lämnades en ansökan in till Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA. Läs mer om förstudien i "Relaterad information".

Under arbetet med förstudien våren 2016 engagerades fler parter från kommuner, utbildningsinstanser, intresseorganisationer och programvaruleverantörer så att vi nu är 25 medsökande parter.

Steg 2 - informationskartläggning

Projektet har fått stöd från VINNOVA för att under 2017 till augusti 2019 skapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Stödet motsvarar en tredjedel av vad de ingående organisationerna bidrar med.

Projektet har valt ut ett enkelt ärende som man tar fram all nödvändig information om – från idé till inflyttning och arkiverat slutbesked. Resultatet från detta arbete är sedan tänkt att spridas till kommunerna, så att de kan bygga vidare på det. Projektets resultat i form av process- och informationsmodeller med mera, nås via nedanstående knapp.

Mer information

För att få den senaste informationen inom projektet så läs mer på projektets blogg, se "Relaterad information".

Är du intresserad av annan information eller att delta i projektet så kontakta Joakim Thunborg, se "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej