Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nationella geodataplattformen

Granskad:

I samverkan med Lantmäteriet arbetar Boverket inom ramen för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Projektet syftar till att tillgängliggöra geodata på en nationell nivå för ökad hållbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet samt minskade kostnader.

De två första datamängderna som ska tillgängliggöras nationellt är detaljplaner och byggnadsobjekt, vilka båda berör Boverkets sektorsansvar. Detta har resulterat i att Boverket och Lantmäteriet har gemensamma arbetsgrupper för att säkerställa att nödvändig information tillgängliggörs med lämplig teknisk lösning.

De första kommunerna har anslutit sig för att tillgängliggöra sina detaljplaner via den nationella geodataplattformen under 2021. Se filmen från Lantmäteriet för att få en kort introduktion i hur det funkar för kommunen som är producent av digitala detaljplaner.

Lantmäteriets film om geodataplattformen för producent av detaljplaner (video på Lantmäteriet Sveriges YouTube-kanal)

Lantmäteriet har summerat nyttorna med en nationell geodataplattform i en kort film. I slutet av filmen visas hur stor potentialen är för att sänka kostnader i de olika delarna av samhällsbyggnadsprocessen.

Lantmäteriets film om nyttor med nationell geodataplattform (video på Lantmäteriet Sveriges YouTube-kanal)

Boverkets och Lantmäteriets samarbete med framtagandet av specifikationerna (beskrivningarna av vad som ska kunna samlas in, lagras och tillhandahållas) kopplat till byggnad och detaljplan har pågått sedan 2019.

Information om den nationella geodataplattformen och de nationella specifikationerna finns på Lantmäteriets webbplats, se relaterad information.

Mer om Boverkets samarbete med Lantmäteriet

Lantmäteriet har även tagit fram en handbok för grundkartor, se ”Relaterad information”. Boverket har varit med i detta arbete. Handboken är en vägledning om hur grundkartor kan utformas för att säkerställa att rätt informationsmängder finns tillgängliga vid beslut om detaljplan. Handboken är Lantmäteriets svar på det bemyndigande som givits av regeringen att skriva föreskrifter för grundkartor.

Mer information om projektet ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen