På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

I samverkan med Lantmäteriet

I samverkan med Lantmäteriet arbetar Boverket inom ramen för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Projektet syftar till att tillgängliggöra geodata på en nationell nivå för ökad hållbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet samt minskade kostnader.

De två första datamängderna som ska tillgängliggöras nationellt är detaljplaner och byggnadsobjekt vilka båda berör Boverkets sektorsansvar. Detta har resulterat i att Boverket och Lantmäteriet har gemensamma arbetsgrupper för att säkerställa att nödvändig information tillgängliggörs med lämplig teknisk lösning.

Arbetet med framtagandet av specifikationerna (beskrivningarna av vad som ska kunna samlas in, lagras och tillhandahållas, se ”Relaterad information”.) kopplat till byggnad och detaljplan har pågått under 2019 och fortsätter vidare under 2020. Den nationella specifikationen för detaljplan finns tillgänglig från juli 2020 samt planeras att beslutas av Lantmäteriet den 1 januari 2021.

Utöver arbetet med det nationella specifikationerna samverkar Boverket med Lantmäteriet i framtagandet av en handbok för grundkartor, se ”Relaterad information”. Handboken är en vägledning om hur grundkartor kan utformas för att säkerställa att rätt informationsmängder finns tillgängliga vid beslut samt att tydlighetskravet i Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 32 § uppfylls.

Handboken är Lantmäteriets svar på det bemyndigande som givits av regeringen att skriva föreskrifter för grundkartor. Handboken planeras vara färdigställd och tillgänglig från och med 1 oktober 2020. Efter handboken tillämpats och utvärderats kommer Lantmäteriet se över om det är nödvändigt att förtydliga grundkartans juridiska status med föreskrifter.

Mer information om projektet "Smartare samhällsbyggnadsprocess" finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej