På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

I samverkan med Lantmäteriet

Granskad:

I samverkan med Lantmäteriet arbetar Boverket inom ramen för projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess. Projektet syftar till att tillgängliggöra geodata på en nationell nivå för ökad hållbarhet, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet samt minskade kostnader.

De två första datamängderna som ska tillgängliggöras nationellt är detaljplaner och byggnadsobjekt, vilka båda berör Boverkets sektorsansvar. Detta har resulterat i att Boverket och Lantmäteriet har gemensamma arbetsgrupper för att säkerställa att nödvändig information tillgängliggörs med lämplig teknisk lösning.

Arbetet med framtagandet av specifikationerna (beskrivningarna av vad som ska kunna samlas in, lagras och tillhandahållas) kopplat till byggnad och detaljplan har pågått sedan 2019. Information om de nationella specifikationerna och tillgängliga nationella specifikationer finns på Lantmäteriets webbplats, se relaterad information.

Lantmäteriet har även tagit fram en handbok för grundkartor, se ”Relaterad information”. Boverket har varit med i detta arbete. Handboken är en vägledning om hur grundkartor kan utformas för att säkerställa att rätt informationsmängder finns tillgängliga vid beslut om detaljplan. Handboken är Lantmäteriets svar på det bemyndigande som givits av regeringen att skriva föreskrifter för grundkartor. Handboken är beslutad av Lantmäteriet. Efter att handboken tillämpats och utvärderats kommer Lantmäteriet se över om det är nödvändigt att förtydliga grundkartans juridiska status med föreskrifter.

Mer information om projektet ”Smartare samhällsbyggnadsprocess” finns under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen