Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Frågor och svar om föreskrifter för översiktsplan

Granskad:

Boverket har skickat ett förslag på föreskrifter för översiktsplan på remiss. Du har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till den 25 augusti 2023.

Ny bestämmelse i plan- och byggförordningen

I februari 2023 tog regeringen beslut om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen (PBF). Beslutet innebär att alla översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Med anledning av den nya bestämmelsen i PBF har Boverket tagit fram ett förslag till föreskrifter som innehåller regler kring vilken information som ska finnas i digitala översiktsplaner och hur informationen ska definieras och identifieras. Föreskrifterna ska stötta kommunerna i hur de ska uppfylla kraven i plan- och byggförordningen. Förslaget är på remiss till den 25 augusti 2023.

Ta del av remissen

Du kan ta del av författningsförslaget som skickats ut på remiss på sidan Boverkets remisser. Där finns också information om hur du lämnar synpunkter på författningsförslaget.

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Filmad presentation om remissförslaget

Den 27 april och 9 maj bjöd Boverket in till informationstillfällen om Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan. Presentationen som informationstillfällena inleddes med har filmats i efterhand.

I presentationen ger Boverket en introduktion av remissförslaget och förklarar varför föreskrifter tas fram och vad de kan betyda i praktiken. Boverket berättar även om hur ÖP-modellen kan vägleda i arbetet med digital översiktsplan. 

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Frågor och svar gällande remissen

Under fliken Frågor och svar överst på sidan kan du ta del av de frågor och svar om remissen som kommit in till Boverket.

Olika begrepp

Plan- och byggförordningen

I februari 2023 tog regeringen beslut om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen (PBF). Beslutet innebär att alla översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Boverkets föreskrifter om översiktsplan

Boverket har fått ett bemyndigande från regeringen att ta fram föreskrifter för översiktsplan. Boverket har nu tagit fram ett förslag till föreskrifter som ska stötta kommunerna i hur de ska uppfylla kraven i PBF. Föreskrifterna innehåller regler kring vilken information som ska finnas i digitala översiktsplaner och hur informationen ska definieras och identifieras.

Nationell specifikation

En nationell specifikation beskriver och strukturerar informationen i en översiktsplan på ett nationellt enhetligt sätt. Specifikationen gör det möjligt att utbyta informationen nationellt, så att översiktsplanen kan överföras, behandlas och tillgängliggöras digitalt.

ÖP-modellen

Etablerat populärnamn som idag utgör ett samlingsnamn för Boverkets vägledning kring hur geografisk planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt för att skapa möjlighet att utbyta information digitalt.

Nuvarande version av ÖP-modellen, ÖP-modell 2.1, kommer att ersättas av ÖP-modell 3.0.

ÖP-katalogen

ÖP-katalogen ingår i nästa version av ÖP-modellen (ÖP-modell 3.0) och är en katalogtjänst som tillhandahåller mark- och vattenanvändningar, utvecklingsinriktningar och andra kodlistor som behövs för att upprätta en översiktsplan enligt Boverkets kommande föreskrifter. I katalogen finns även förifyllda attribut som behövs för att kunna identifiera, jämföra, verifiera och validera informationen i en översiktsplan. Katalogen utgör ett komplement till den nationella specifikationen och tillhandahåller delar av den information som behövs för att specifikationen ska fungera.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen