Marknadsrapporter

Boverkets marknadsrapporter - aktuella analyser och heta kunskapsunderlag i den bostadspolitiska debatten.

Marknadsrapporterna är egeninitierade. Vi väljer bland aktuella frågor inom våra verksamhetsområden, bostadsmarknadsfrågor, byggande och planering. Resultaten behöver inte alltid vara samordnade med innehållet och resultaten i Boverkets övriga rapportproduktion.

Syftet är att leverera färska analyser, att bidra med allmänna kunskapsunderlag och att väcka debatt. Rapporterna har hittills alltid byggt på nytt empiriskt material och kvantitativa analyser.

Marknadsrapporten produceras inom analysavdelningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej