Samverkan inom och mellan kommunerna

Arbetet med bostadsförsörjningen ser mycket olika ut bland kommunerna. Vissa har fasta samarbetsgrupper med olika kompetenser för till exempel bostäder, planfrågor och skola. Andra samarbetar inför specifika projekt.

Det har blivit alltmer självklart för kommunerna att ha en väl fungerande samverkan över förvaltningsgränserna när det gäller att planera för bostadsförsörjningen.

Nästan alla kommuner samverkar internt mellan förvaltningarna

I 2018 års bostadsmarknadsenkät svarade 264 av landets kommuner att de har en förvaltningsövergripande samverkan. Av dessa har 183 svarat att det finns en sådan samverkan för att särskilt underlätta för grupper som har låga inkomster eller som på annat sätt har en svag ställning på bostadsmarknaden. Bara 16 kommuner har svarat att de inte har någon samverkan mellan förvaltningarna.

Nära hälften samverkar över kommungränserna

Regional samverkan med andra kommuner kan till exempel innebära gemensam regionplanering, gemensam exploatering vid kommungränser, gemensamma analyser av bostadsmarknaden eller utbyte av information om bostadsbyggande, bostadsbehov med mera. Bostadsförsörjningen är ett kommunalt ansvar, men eftersom flera kommuner kan ingå i en gemensam bostadsmarknad kan det behövas ett utvecklat samarbete mellan kommuner och inom regioner.

I årets bostadsmarknadsenkät svarar 147 kommuner att de på något sätt samverkar över kommungränserna i planeringen för bostadsförsörjningen. Antalet har fallit tillbaka till samma nivå som i 2016 års bostadsmarknadsenkät. Drygt 130 kommuner svarar att det inte sker någon regional samverkan. Av dessa återfinns flertalet, 67 procent, bland kommuner med färre än 25 000 invånare.

Bland de kommuner som samarbetar över kommungränserna finns det kommuner som har svarat att de saknar riktlinjer för bostadsförsörjningen. Även kommuner med äldre riktlinjer, det vill säga riktlinjer som antagits före år 2011, ingår i regionala samarbeten.

Under fördjupningsfliken kan du se kommunernas svar på ett urval av frågorna från enkäten.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej