Allmännyttan finns i de flesta kommuner

Enligt SCB uppgick det allmännyttiga bostadsbeståndet år 2017 till sammanlagt 823 400 lägenheter. De allra flesta av lägenheterna fanns i flerbostadshus.

Under 2017 ökade det allmännyttiga bostadsbeståndet med drygt 2 700 bostäder, efter en minskning på 1 600 bostäder föregående år, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2018. Ökningen är den samlade effekten av försäljningar, köp, ny- och ombyggnationer samt rivningar.

Allmännyttans ställning varierar i landet

Förändringarna i allmännyttans bestånd 2017 skiljer sig åt mellan kommunerna och kommungrupperna. Hur stor del av den lokala bostadsmarknaden som är allmännyttig varierar också mycket mellan kommunerna. På många mindre orter kan det allmännyttiga bostadsbolaget vara den dominerande aktören, medan flera större orter arbetar aktivt för att sprida bostadsbeståndet till privata fastighetsägare.

De tidigare så vanliga ombildningarna till bostadsrätter har gått ner på en jämförelsevis låg nivå de senaste åren.

Nästan alla kommuner har ett allmännyttigt bostadsbolag

Majoriteten av landets 290 kommuner äger ett eller flera allmännyttiga bostadsbolag. Enligt kommunerna tillhandahåller ett eller flera bostadsaktiebolag allmännyttiga lägenheter i 245 kommuner.

I 30 kommuner är det en allmännyttig stiftelse som tillhandahåller lägenheterna. Totalt 9 kommuner har både bostadsaktiebolag och stiftelse, medan 19 kommuner uppger att de helt saknar ett allmännyttigt bostadsbolag.

Under fördjupningsfliken hittar du kommunernas svar på ett urval av frågorna.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej