På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Seminarier med länsstyrelserna 2020

Granskad:

Under september 2020 har Boverket liksom föregående år delat upp den årliga genomgången med länsstyrelserna på tre seminarier, där länsstyrelserna träffats i mindre grupper och presenterat sina regionala bostadsmarknadsanalyser för Boverket, Finansdepartementet och varandra. Finansdepartementet deltog vid samtliga tillfällen. På grund av coronapandemin genomfördes seminarierna helt digitalt via länk.

Tillfälle till erfarenhetsutbyte

Genom att arrangera seminarier med länsstyrelserna ges det tillfälle till diskussioner och erfarenhetsutbyte. Samtidigt är det en möjlighet för länsstyrelserna att redovisa sin analys för Boverket och departementet. Intresset för att delta vid träffarna var stort även i år och samtliga länsstyrelser deltog.

Upplägget att träffas, och särskilt i mindre grupper, har av många upplevts som givande och det hade varit svårare att få ut samma information och samtal i en större grupp.

Seminarierna är också ett bra tillfälle att prata om länsstyrelsernas interna arbetssätt, val av statistikkällor, val av spridningssätt, fokus på enskilda sakfrågor eller liknande. Det är en form av erfarenhetsutbyte som utgör en del i omvärldsbevakningen. För Boverket är seminarierna ett tillfälle att aktivt stödja länsstyrelserna i deras arbete att lämna råd, information och underlag till kommunerna. Det är även ett sätt för Boverket att ta del av länsstyrelsernas erfarenheter samt ett komplement till de skriftiga rapporterna.

Seminarium med länsstyrelser 2019. Foto: Marie Sand

Stöd i arbetet

Resursfördelningen bland de som arbetar med analyserna på länsstyrelserna ser olika ut. Många arbetar ensamma och för dem kan träffarna fungera som ett stöd, där man kan träffas och utbyta erfarenheter om arbetsmetoder och arbetssätt, underlagsmaterial och statistik. Träffarna upplevs som värdefulla, inte minst för dem som är nya i arbetet med att ta fram analyser.

Nedan följer ett urval ur diskussionerna som fördes vid de tre seminarierna:

  • Bostadsbyggandet ligger fortfarande på höga nivåer. Trots detta har nästan alla län underskott inom någon del av bostadsmarknaden. En del av underskottet på bostadsmarknaden utgörs av brist på bostäder för nyanlända, ungdomar, studenter och äldre personer.
  • Markinnehav är ett viktigt instrument för kommunerna i arbetet med att styra bostadsbyggandet. Med en aktiv markpolitik kan riktlinjerna för bostadsförsörjningen och bostadspolitiken förverkligas.
  • I län med populära turistorter utmanas bostadsförsörjningen av en ökande efterfrågan på bland annat fritidshus och säsongsbostäder. Med en ökad konkurrens om bostäderna pressas bostadspriserna upp, och en del hushåll får svårare att komma in på bostadsmarknaden eller byta bostad. Det kan drabba såväl inflyttare som de som redan bor i kommunen. Samtidigt är kommunerna i dessa regioner ofta beroende av säsongsturismen och de arbetstillfällen som skapas.
  • Den akuta hemlösheten ökar och allt fler vänder sig till socialtjänsten för att de saknar en egen bostad. Nyanlända som bosatt sig på egen hand i en kommun är en grupp som ofta har stora svårigheter att lösa sin bostadssituation. 
  • En del län uppmärksammar förekomsten av ”social dumpning” eller ”social export”. Det innebär att personer som är i behov av stöd från samhället uppmanas av en kommun att bosätta sig i en annan kommun. Vissa kommuner hjälper även till att hitta bostäder i andra kommuner. Detta sker ofta utan att den mottagande kommunen informerats. 
  • Flera län lyfter fram att coronapandemin kan ha påverkan på bostadsbyggandet under det kommande året.
  • Coronapandemin har påverkat länsstyrelsernas samarbete med kommunerna då man till exempel fått ordna digitala träffar och konferenser i stället för fysiska.
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen