2019 års bostadsmarknadsanalyser

Ta redan nu del av 2019 års bostadsmarknadsanalyser! Du hittar dem längst ner på denna sida. Den slutliga sammansatta rapporten för 2019 som Boverket tar fram kommer att publiceras senare i år.

Länsstyrelsen ska varje år ta fram en skriftlig rapport med analys av bostadsmarknaden i länet.

Utöver en regional analys av läget på bostadsmarknaden ska rapporten innehålla en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Rapporten ska även redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom de enskilda kommunerna i länet, med andra kommuner och regionalt. Rapporten lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Läs mer om hur detta är reglerat i "Relaterad information".

Boverket ska i sin tur varje år sammanfatta och analysera samtliga länsstyrelsers bostadsmarknadsanalyser i en skriftlig rapport och ska lämna denna till regeringen. Det brukar ske i slutet av varje år. 

Boverket arbetar för närvarande med att analysera och sammanställa årets analyser. Under hösten kommer vi att hålla seminarier med länsstyrelserna för att samla in ytterligare kunskap till den kommande rapporten. Redan nu kan du ta del av länens bostadsmarknadsanalyser för 2019, se nedan.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej