2019 års bostadsmarknadsanalyser

Ta del av 2019 års bostadsmarknadsanalyser! Du hittar dem längst ner på denna sida.

Länsstyrelsen tar årligen fram en skriftlig rapport med analys av bostadsmarknaden i länet.

Utöver en regional analys av läget på bostadsmarknaden innehåller rapporten en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Rapporten redovisar även hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom de enskilda kommunerna i länet, med andra kommuner och regionalt. Rapporten lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Läs mer om hur detta är reglerat i "Relaterad information".

Boverket sammanfattar och analyserar samtliga länsstyrelsers bostadsmarknadsanalyser i en skriftlig rapport och lämnar denna till regeringen. Det brukar ske i slutet av varje år. Läs mer under "Regionala bostadsmarknadsanalyser" och dess underrubriker.

Nedan finns samtliga läns bostadsmarknadsanalyser för 2019 publicerade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej