2018 års bostadsmarknadsanalyser

Länsstyrelsen ska varje år ta fram en skriftlig rapport med analys av bostadsmarknaden i länet.

Utöver en regional analys av läget på bostadsmarknaden ska rapporten innehålla en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Rapporten ska även redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom de enskilda kommunerna i länet, med andra kommuner och regionalt. Rapporten, som kallas regional bostadsmarknadsanalys, lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Läs mer om hur detta är reglerat i "Relaterad information".

Boverket ska i sin tur varje år sammanfatta och analysera samtliga länsstyrelsers bostadsmarknadsanalyser i en skriftlig rapport och ska lämna denna till regeringen. Det brukar ske i slutet av varje år.  

Nedan finns samtliga läns bostadsmarknadsanalyser för 2018 publicerade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej