Bostadsbyggandet stabiliseras

Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverket skriver upp prognosen för både 2019 och 2020. I år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året. År 2020 påbörjas 50 000 bostäder enligt prognosen. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

Diagram som visar påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad.
Källa: SCB samt Boverkets prognos. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Bostadspriserna har stigit

Bostadspriserna närmar sig nivåerna från tiden före det abrupta prisfallet under fjärde kvartalet 2017. Försäljningen av nya bostadsrätter har ökat i år och antalet osålda nya bostadsrätter kan ha minskat på en del marknader.

Fallet i antalet påbörjade bostadsrätter och småhus upphörde under loppet av 2019, efter den stora minskningen under förra året. Antalet påbörjade hyresrätter har successivt minskat något. Det framgår av följande diagram.

Påbörjade bostäder i flerbostadshus hyresrätt och bostadsrätt samt småhus, nybyggnad, rullande tolvmånaderstal

Diagram som visar påbörjade bostäder i flerbostadshus hyresrätt och bostadsrätt samt småhus, nybyggnad, rullande tolvmånaderstal.
Källa: SCB, bearbetat av Boverket. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Investeringsstöden en osäkerhet under 2020

Boverkets prognos är att antalet påbörjade småhus i år minskar med 11 procent medan bostadsrätter i flerbostadshus minskar med 9 procent och hyresrätter i flerbostadshus minskar med 10 procent.

Under 2020 påbörjas nybyggnad av cirka 22 500 hyresrätter, 13 500 bostadsrätter och 500 ägarlägenheter i flerbostadshus samt 10 500 småhus enligt prognosen. Cirka 3 000 bostäder tillkommer genom ombyggnader. Antalet påbörjade småhus ökar med 5 procent, medan antalet bostadsrätter minskar med 7 procent. Byggandet av hyresrätter minskar marginellt enligt prognosen, som utgår från att investeringsstödet for hyresrätter kan fortsatta att lämnas.

Tabell som visar prognos för antal påbörjade bostäder. Siffror finns tillgängliga i textformat i pdf som finns i publikationer, se "Relaterad information".
Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Bostadsbyggandet minskar inte längre i Storstockholm

I Storstockholm minskar antalet påbörjade bostäder med 4 procent i år, efter att ha minskat med 33 procent under 2018. Under 2020 ökar byggtakten något till drygt 13 500 bostäder, vilket är mycket långt under behoven. I Storgöteborg räknar vi med fortsatt hög byggtakt i ett historiskt perspektiv både 2019 och 2020, när cirka 8 000 bostäder påbörjas båda åren. I Stormalmö har antalet påbörjade bostäder minskat markant i år efter att takten har varit hög under flera års tid. Byggandet kan komma att minska ytterligare något under nästa år, då knappt 4 500 bostäder påbörjas.

Bostadsbyggandet ökar mest i större kommuner utanför storstäderna

Under 2020 ökar bostadsbyggandet totalt sett mest bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Bland små och medelstora kommuner utanför storstadsregionerna minskar främst byggandet av hyresrätter i år och möjligen även nästa år, troligen påverkat av stoppet för investeringsstödet.

Antalet färdigställda bostäder minskar något under 2020
Under 2018 färdigställdes 58 400 bostäder. Boverkets prognos är att det i stort sett färdigställs lika många bostäder i år. Vi bedömer att takten faller något under 2020 då det uppskattningsvis färdigställs 55 000 bostäder.

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Mer information

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej