På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Stark bostadsefterfrågan och fortsatt högt byggbehov

Granskad:

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat  bostadsbyggande. Boverkets prognos är att bostadsbyggandet ökar med 8 procent i år, då det påbörjas 61 700 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Nästa år ökar byggandet med 4 procent då 64 000 bostäder påbörjas. Trots en kraftigt minskad befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets bedömning tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029.

Ökat byggande av hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus

Preliminärt påbörjades cirka 60 000 bostäder under de senaste fyra kvartalen, till och med första kvartalet 2021. Det var 15 procent fler än ett år tidigare. Både byggandet av hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus ökade betydligt.

Byggandet ökar mest i Storstockholm och bland större kommuner

I år ökar antalet påbörjade bostäder enligt prognosen med cirka 10 procent i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Takten kan även komma att öka bland övriga kommuner utanför storstadsregionerna. I Storgöteborg kan byggandet komma att minska något.

Byggandet av småhus och bostadsrätter ökar

Antalet påbörjade bostäder i småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med över 15 procent medan antalet hyresrätter i flerbostadshus beräknas vara på en oförändrat hög nivå enligt prognosen. En tredjedel av småhusproduktionen antas vara bostadsrätter. Den höga byggtakten för hyresrätter kan leda till att risken för outhyrda lägenheter ökar. Brist på vissa byggmaterial med markant stigande priser kan dock leda till att byggandet bromsas. Tillgången på planlagd mark kan utgöra ett ökande hinder för småhusbyggande. Samtidigt leder stigande småhuspriser och ökade möjligheter att arbeta på distans till att fler lägen blir attraktiva för byggande.

Småhuspriserna har ökat kraftigt

Småhuspriserna har ökat med hela 20 procent det senaste året medan priserna för bostadsrätter har ökat med cirka 8 procent. Stigande bostadspriser skapar förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande, men innebär samtidigt att det blir svårare att etablera sig på bostadsmarknaden eller flytta till en region med högre priser.

Vår analys tyder på att den kraftiga prisökningen för småhus främst kan förklaras med ett lågt nytillskott av småhus till salu 2020 samtidigt som efterfrågan har varit hög, i någon mån till följd av ändrade preferenser på bostadsmarknaden. Priserna för stora bostadsrätter har ökat betydligt, till följd av ett lågt utbud. Utbudet av små bostadsrätter har varit betydligt större och prisökningarna därmed lägre. Det är en utveckling som kunde ses redan före pandemin. I maj ser vi tendenser till ett ökat utbud och en lägre prisökning för både småhus och bostadsrätter.

Hög och jämn byggtakt behövs

Befolkningstillväxten avtog markant år 2020, till följd av en minskad invandring. Trots SCB:s kraftiga nedskrivning av befolkningsprognosen behöver byggtakten vara hög och jämn under lång tid framöver för att möta den fortsatt stora ökningen av den vuxna befolkningen. Det behöver tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029 enligt Boverkets bedömning.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad
Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Illustration: Boverket

Mer information

I Boverkets indikatorer från juni 2021 hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen