Indikatorer med byggprognos

Antalet påbörjade bostäder minskar med 20 procent i år, då 54 500 bostäder påbörjas enligt Boverkets prognos. Under 2019 minskar byggandet med ytterligare 6 procent, då 51 000 bostäder påbörjas, inräknat nettotillskott genom ombyggnader.

Bostadsbyggande långt under behovet

Antalet färdigställda bostäder beräknas bli 55 000 både i år och nästa år. Det är långt under det demografiska behovet, som Boverket beräknar till cirka 67 000 per år, med en tyngdpunkt i närtid.

Stor ökning i Göteborg, stor minskning i Storstockholm

Utvecklingen går i mycket olika riktning i landet. I år minskar antalet påbörjade bostäder med cirka 35 procent i Storstockholm och med nära 30 procent i gruppen av övriga större kommuner. I Storgöteborg ökar byggstarterna med 10 procent, när byggandet i Göteborg ökar kraftigt. I Stormalmö blir byggstarterna i stort sett oförändrade jämfört med 2017, medan antalet påbörjade bostäder minskar med 7 procent i gruppen av mindre och medelstora kommuner.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

Diagram som visar påbörjade bostäder inklusive nettotillkott genom ombyggnad.
Källa: SCB samt Boverkets prognos 2018-2019. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Antalet bostadsrätter minskar kraftigt

Antalet påbörjade bostadsrätter minskar med hela 35 procent i år. Nästa år fortsätter minskningen, och takten kan under loppet av 2019 hamna på hälften av 2017 års nivå. Storstockholm avviker med ett större fall för bostadsrätter än i genomsnitt för landet under 2018, medan antalet påbörjade bostadsrätter omvänt ökar kraftigt i Storgöteborg. Antalet påbörjade hyresrätter blir i stort sett oförändrat under 2018 och 2019, men med betydande skillnader mellan kommungrupperna. Byggandet av småhus minskar med 20 procent från 2017 till 2019, enligt prognosen.

Bostadspriserna har stigit i år

Bostadspriserna föll under hösten 2017, efter flera år med snabb ökning. Hittills i år har priserna stigit 3-4 procent. Trots utvecklingen under förra hösten var prisindex för bostadsrätter i oktober 2018 mellan 39 och 62 procent högre i de tre storstäderna än de var för fem år sedan.

Indikationer på en mer stabil utveckling

Vi ser en del signaler på att utvecklingen av bostadsbyggandet kan komma att stabiliseras. Försäljningsstatistik från ett antal bostadsutvecklare indikerar att fallet i försäljningen av nya bostadsrätter kan ha börjat plana ut. Antalet ansökningar om investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande var de senaste tre månaderna 138 procent fler än motsvarande period ett år tidigare.

Kvartalsdata från SCB visar totalt sett på en stabil utveckling av byggloven för flerbostadshus under de senaste fem kvartalen, säsongrensat. I andra vågskålen finns bland annat att antalet påbörjade bostäder var lågt under tredje kvartalet.

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Mer information

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

 

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej