Indikatorer med byggprognos

Bostadsbyggandet i landet fortsätter att minska, både i år och nästa år. Det visar Boverkets prognos i juni 2019. Antalet påbörjade bostäder minskar med 11 procent i år, då 49 000 bostäder påbörjas, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2020 minskar byggandet med ytterligare 5 procent, då 46 500 bostäder påbörjas.

Bostadsbyggande under behovet

Antalet färdigställda bostäder beräknas bli något under 60 000 i år. Nästa år minskar antalet något, då 57 000 bostäder färdigställs. Det är betydligt under det långsiktiga behovet.

Hyresrätter en osäkerhet i prognosen

Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande utgör den största osäkerheten i prognosen. Stoppet för stödet har sannolikt medfört att en del projekt ligger på is, i synnerhet i mindre och medelstora kommuner. Vi uppskattar att antalet påbörjade hyresrätter minskar med 5 procent både 2019 och 2020, med antagandet att stöd kan börja beviljas efter sommaren. Regeringen har aviserat att man återkommer om stödets framtida utformning.

Det är främst bostadsrätter och småhus som fortsatter att minska. Under 2018 minskade antalet påbörjade bostadsrätter med 35 procent, och i år blir minskningen cirka 20 procent. Det innebär att takten blir ungefär hälften av nivån 2017. Byggandet av småhus minskade med 18 procent 2018. I år blir minskningen knappt 15 procent.

Olika utveckling i landet

I år minskar antalet påbörjade bostäder med cirka 15 procent i Storstockholm, i gruppen av övriga större kommuner och bland övriga kommuner utanför storstadsregionerna. I Storgöteborg blir byggstarterna i stort sett oförändrade enligt prognosen. I Stormalmö mjuklandar byggstarterna och minskar med cirka 10 procent, efter att ha varit på höga nivåer under flera års tid.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

Diagram över påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad
Källa: SCB samt Boverkets prognos 2019 - 2020. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Hög byggtakt i förhållande till invånarantalet i Stormalmö

Trots en viss inbromsning av antalet påbörjade bostäder under 2019 är takten hög i Stormalmö. I regionen påbörjas cirka 9 bostäder per 1 000 invånare år 2019, enligt prognosen. Även i Storgöteborg hålls takten på en förhållandevis hög nivå. I Storstockholm blir takten betydligt lägre, då det påbörjas ungefär hälften så många bostäder per 1 000 invånare som i Stormalmö.

Indikationer på en mer stabil utveckling

Bostadspriserna har varit stabila i drygt fem kvartal, efter det abrupta fallet under fjärde kvartalet 2017. Antalet sålda bostäder på successionsmarknaden ligger på en hög nivå, främst med undantag för Storstockholm.

Försäljningen av nya bostadsrätter förefaller ha stärkts något från slutet av 2018, och flera aktörer anger en något mer positiv syn på läget. Vi bedömer att många av de bostäder som nu säljs dock finns i projekt som närmar sig färdigställandet. Även fallet i försäljningen av nya småhus ser ut att ha dämpats.

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Mer information

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

 

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej