På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdaterad byggprognos -  september 2020

Granskad: 

Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder, och år 2021 påbörjas 42 500 bostäder enligt Boverkets prognosuppdatering. Antalet påbörjade bostäder minskar med 9 procent i år och med ytterligare 11 procent nästa år. Men osäkerheten i prognosen är fortsatt stor, i synnerhet för 2021.

Prognos för antal påbörjade bostäder, augusti 2020 2019 2020p 2021p
Nybyggnad      
- Flerbostadshus 38 600 36 000 31 300
--- Bostadsrätt 14 100 12 200 11 000
--- Hyresrätt 23 900 23 200 20 000
--- Äganderätt      600      600      300
- Småhus 10 700   9 500   8 700
Total nybyggnad 49 300 45 500 40 000
Nettotillskott genom ombyggnad   3 200   2 500   2 500
Totalt påbörjade bostäder 52 500 48 000 42 500

Hög takt under första halvåret

Bostadsbyggandet höll en hög takt under första halvåret 2020, då det påbörjades cirka 28 600 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt preliminär statistik från SCB. Boverket bedömer att byggtakten kommer att avta under andra halvåret. Tolvmånaderstakten till och med juni var 53 700 bostäder.

Påbörjade bostäder, rullande tolvmånaderstal

Grafen visar att antalet påbörjade bostäder ökade i tolvmånaderstakt under första och andra kvartalet 2020.
Källa: SCB, bearbetat av Boverket. Illustration: Boverket

Under första halvåret påbörjades preliminärt 7 300 bostadsrätter och 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, knappt 500 ägarlägenheter samt cirka 5 000 bostäder i småhus. Antalet påbörjade bostadsrätter var 8 procent färre än ett år tidigare, medan antalet hyresrätter ökade med 15 procent.

Påbörjade bostäder i flerbostadshus, hyresrätt och bostadsrätt samt småhus, nybyggnad, rullande tolvmånaderstal

Antalet påbörjade hyresrätter ökade i tolvmånaderstakt medan antalet bostadsrätter minskade under andra kvartalet 2020.
Källa: SCB, bearbetat av Boverket. Illustration: Boverket

Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder beror bland annat på hur stämningsläget för hushållen utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstarka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett stort osäkerhetsintervall.

Vi bedömer att antalet påbörjade bostäder i år minskar med cirka 20 procent i Storstockholm och Stormalmö. I Storstockholm faller byggstarterna åter efter att ha återhämtat sig något från fallet 2018. I Storgöteborg kan årstakten ha nått en topp under andra kvartalet, och vara oförändrad eller något lägre under 2020 jämfört med året före. Antalet påbörjade bostäder förväntas vara oförändrat eller svagt ökande bland större kommuner utanför storstadsregionerna, och svagt minskande bland övriga kommuner.

Bostadsmarknaden klarar sig bättre än befarat

Samhällsekonomin förväntas nu stå emot coronapandemin betydligt bättre än vad som befarades i prognoserna före sommaren, även om BNP-fallet blir betydande i år och arbetslöshetens stiger kraftigt. Bostadsmarknaden har stärkts under sommaren, både vad gäller antalet sålda bostäder och priser. Bakom detta ligger sannolikt omsvängningen i förväntningarna, som ju kunnat ses även i en stark börsutveckling. Fortsatt låga bolåneräntor spelar också in. Pandemin kan även ha påverkat säsongsmönstret på bostadsmarknaden. Traditionellt brukar aktiviteten och omsättningen gå ned kraftigt mellan midsommar och skolstart, men så har det inte riktigt varit i år.

Byggloven för flerbostadshus indikerar en tolvmånaderstakt på cirka 24 000 påbörjade hyresrätter och 12 800 påbörjade bostadsrätter i september, dock med osäkerhet både vad gäller uppräkningen för eftersläpningar, och andelen av byggloven som påbörjas.

Vi bedömer att en del av den starka utvecklingen för hyresrätter kan vara en följd av att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och början av 2020, efter att stödet tillfälligt stoppats från utgången av 2018 genom riksdagens budgetbeslut. Enbart i januari 2020 beviljades stöd för drygt 6 000 hyresrätter. Cirka 16 000 bostäder har fått beslut om stöd från juli 2019 till juni 2020, vilket kan jämföras med cirka 11 500 under kalenderåret 2018.

Statistik från Booli till och med juli tyder på att bokningen av nya bostadsrätter har stärkts efter de låga nivåerna i april och maj. Under april till juli var antalet bokade bostadsrätter 26 procent färre än ett år tidigare, medan antalet bokningar netto var 40 procent färre än ett år tidigare. Den starkare utvecklingen under de senaste månaderna bör dock tolkas försiktigt. Det kan bland annat röra sig om uppskjutna köp som genomförts under semestern.

Statistik från TMF visar att antalet sålda styckebyggda småhus var 7 procent högre under januari till juli jämfört med ett år tidigare, bland de statistikrapporterande företagen.

Mer information

I Boverkets indikatorer från juni 2020 hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen