På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hög byggtakt för hyresrätter på oväntat stark bostadsmarknad

Granskad:

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas i år, inräknat nettotillskott genom ombyggnad, och 52 500 bostäder påbörjas år 2021. Vi utgår från att bostadsmarknaden rider ut även denna våg av globala nedstängningar, även om det är osäkert i vilken utsträckning efterfrågan kan hållas uppe vid en inbromsning av samhällsekonomin som möjligen kan bli längre än i våras.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad
Bild: Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad. Källa: SCB samt Boverkets prognos. Diagram: Boverket

Antalet påbörjade bostäder har ökat i år

Bostadsbyggandet ökade med 8 procent i årstakt från årsskiftet till tredje kvartalet. Preliminärt påbörjades 55 500 bostäder under de senaste fyra kvartalen, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade med drygt 20 procent jämfört med ett år tidigare. Antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt. Men utvecklingen skiljer sig betydligt åt i landet.

Viss osäkerhet för hyresrätter framöver

Boverket bedömer att antalet påbörjade hyresrätter minskar något nästa år, trots att intresset från investerare uppfattas vara stort och att byggandet får en injektion om ramarna för beviljande av investeringsstöd ökar år 2021. Vi räknar med att antalet påbörjade hyresrätter kan komma att minska i främst Storstockholm och Storgöteborg, från de höga nivåerna år 2020. Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen.

Högre byggtakt för bostadsrätter och småhus nästa år

Räntorna förväntas vara låga under överskådlig tid, vilket lägger grunden för en stabil efterfrågan på bostäder. Antalet påbörjade bostadsrätter bedöms bli oförändrat i år och öka något under 2021. Priserna på bostadsrätter har ökat med cirka 6 procent det senaste året. Förhandsbokade bostadsrätter har återhämtat sig efter vårens fall, även om årstakten inte är lika hög som före pandemins utbrott.

Även antalet påbörjade småhus bedöms i år bli på samma nivå som 2019. Under 2021 ökar takten med 7 procent enligt prognosen, och möjligen kan ökningen bli något större. Småhuspriserna har ökat med över 10 procent det senaste året samtidigt som data tyder på att antalet sålda styckebyggda småhus ökat under årets första tio månader.

Prognos för antal påbörjade bostäder, December 2020 2019 2020p 2021p
Nybyggnad      
Flerbostadshus 37 700 41 000 38 800
Bostadsrätt 14 000 13 500 14 300
Hyresrätt 23 300 27 000 24 000
Äganderätt 400  500  500
Småhus 10 700 10 500 11 200
Total nybyggnad 48 400 51 500 50 000
Nettotillskott genom ombyggnad 3 200 2 500 2 500
Totalt påbörjade bostäder 51 600 54 000 52 500

Hög och jämn byggtakt behövs för att svara mot behov

Boverkets uppdaterade byggbehovsberäkning från december 2020 indikerar att antalet påbörjade bostäder nu är i takt med befolkningsökningen i åtta av de tio FA-regioner som har störst byggbehov. Men det finns ett stort underskott att ta igen. Det behöver tillkomma mellan 59 000 och 66 000 bostäder årligen under åren 2020–2029 för att svara mot den förväntade befolkningstillväxten och bygga ifatt det ackumulerade underskottet.

Mer information

I Boverkets indikatorer från december 2020 hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen