På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbyggandet bromsar in i spåren av coronapandemin

Bostadsbyggandet planade ut år 2019, då 52 000 bostäder påbörjades. Men coronapandemin har fått utvecklingen att vända nedåt igen. Boverkets nya prognos visar att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.

Utvecklingen av pandemin och av samhällsekonomin kan ta olika riktningar framöver. Vi bedömer att tredje kvartalet kommer att vara avgörande för byggandet.

I ett gynnsamt scenario kan fallet i bostadsbyggandet bli betydligt mindre än prognosen. Men om samhällsekonomin inte vänder upp som förväntat kan antalet påbörjade bostäder minska mer än prognosen visar, i synnerhet 2021.

Påbörjade bostäder inklusive nettotillskott genom ombyggnad

Diagram över antal påbörjade bostäder inklusive nettotillskott åren 2011-2021. Uppgifterna för 2020-2021 är prognos. Mer info i bildtexten.
Grafen visar antalet påbörjade bostäder per år inräknat nettotillskott genom ombyggnad samt Boverkets prognos. Under 2018 föll byggandet kraftigt, men under 2019 planade takten ut på 52 000 bostäder. Det påbörjas 44 500 bostäder år 2020 och 41 500 bostäder år 2021 enligt Boverkets prognos. Källa: SCB samt Boverkets prognos. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Småhusbyggandet kan klara krisen bäst

Bostadspriserna och försäljningen av nya bostadsrätter har stärkts betydligt under det senaste året fram till coronakrisen. Både priser och antalet bokade bostadsrätter minskade betydligt i april, men i maj såg vi en viss återhämtning. Under de senaste månaderna har priserna utvecklats starkare för småhus än för bostadsrätter-

Småhusbyggandet håller emot ganska väl i år och kan klara krisen bäst. Vi bedömer att antalet påbörjade bostadsrätter kommer att minska något mer än antalet hyresrätter. Men utvecklingen kommer att skilja sig mycket åt i landet.

Prognos för antal påbörjade bostäder, juni 2020 2019 2020p 2021p
Nybyggnad      
- Flerbostadshus 38 400 32 300 30 000
--- Bostadsrätt 14 600 12 000 10 500
--- Hyresrätt 23 200 20 000 19 200
--- Äganderätt      600      300      300
- Småhus 10 400   9 200   8 500
Total nybyggnad 48 800 41 500 38 500
Nettotillskott genom ombyggnad   3 200   3 000   3 000
Totalt påbörjade bostäder 52 000 44 500 41 500

Bostadsbyggandet utvecklas olika i landet

Före coronakrisen förefaller efterfrågan på nya bostäder ha stärkts i Storstockholm och bland större kommuner utanför storstadsregionerna efter det stora fallet som var i byggandet år 2018. I Storgöteborg och Stormalmö har byggtakten däremot varit hög under ett antal år, men vi ser nu tendenser till en mättnad. Bland övriga kommuner utanför storstadsregionerna ser vi ett ökat antal bostadsmarknader med balans, vilket påverkar byggtakten totalt sett. Inbromsningen i samhällsekonomin gör nu att utvecklingen försvagas i samtliga regioner.

Byggbehovet fortsatt stort

Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder och kan konstatera att byggbehovet är fortsatt stort. Sannolikt behöver det tillkomma fler än 65 000 bostäder om året fram till 2027 för att svara mot den stora befolkningsökningen sedan lång tid tillbaka.

Antalet färdigställda bostäder minskar dock efter toppen under åren 2018 och 2019. År 2019 färdigställdes nära 59 000 bostäder, vilket var 400 fler än året före och därmed det största antalet sedan 1991. Av dessa tillkom 55 700 genom nybyggnad medan 3 100 var nettotillskott genom ombyggnad. Boverkets prognos är att det färdigställs cirka 53 000 bostäder i år och 47 000 bostäder nästa år.

Färdigställda bostäder 2007-2019

Diagram över antal färdigställda bostäder åren 2007-2019. Mer information finns i bildtexten..
Grafen visar att antalet färdigställda bostäder ökade från drygt 20 000 år 2011 till cirka 58 500 år 2018 och 2019, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i ett större format. Illustration: Boverket

Mer information

I Boverkets indikatorer hittar du vår bedömning i sin helhet. Se dokument i "Relaterad information".

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Boverkets indikatorer

Boverket sammanställer och analyserar uppgifter om hur bygg-, bostads- och kreditmarknaden har utvecklats i landet. Resultaten publiceras i serien "Boverkets indikatorer". Boverket utreder även det långsiktiga behovet av bostäder.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej