Riksarkitekten

Boverket satsar på arkitektur för hållbara samhällen, bland annat genom att rekrytera fler arkitekter och anställa Sveriges första riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Boverket kraftsamlar därför kring de här frågorna för att öka på den kompetens vi redan har och kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället.

Riksarkitektfunktion inrättas

Helena Bjarnegård
Helena Bjarnegård. Foto: S. Hedberg

Fler arkitekter rekryteras och Boverket inrättar också en tjänst som Sveriges första riksarkitekt, Helena Bjarnegård har anställts för denna tjänst. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet. Boverket anställer Helena Bjarnegård till denna tjänst.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017, ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Regeringen har utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej