Riksarkitekten

Boverket satsar på arkitektur för hållbara samhällen, bland annat genom att rekrytera fler arkitekter och anställa Sveriges första riksarkitekt Helena Bjarnegård.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Boverket kraftsamlar därför kring de här frågorna för att öka på den kompetens vi redan har och kunna lyfta fram arkitekturens roll i samhället.

Riksarkitektfunktionen

Helena Bjarnegård
Helena Bjarnegård. Foto: Hanna Franzén/FotoFranzén

Helena Bjarnegård har anställts som Sveriges första riksarkitekt. Riksarkitektens uppdrag är att leda och samordna arbetet inom arkitekturområdet på nationell nivå, både inom Boverket men även ut mot andra myndigheter. Kopplingen till kommuner och regioner liksom bransch och akademi är avgörande. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017, ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling. Regeringen har utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019.

Sociala medier

Du kan ta del av Helenas blogginlägg i Arkitekturbloggen på Boverket eller följa henne som riksarkitekt på instagram, länkarna hittar du i "Relaterad information".  

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej