Utformningskravet god form-, färg- och materialverkan

Byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan, vilket är samhällets estetiska krav på byggnader Kravet behöver beaktas i alla gestaltningsprocesser som rör byggnader.

Genom plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ställer samhället estetiska krav på byggnader. Kravet är formulerat som en god sammantagen verkan av en byggnads form, färg och material. Kravet gäller i princip oberoende av om arbetet med byggnaden kräver bygglov, en anmälan eller inget alls. Det innebär att kravet behöver beaktas i alla gestaltningsprocesser rörande utformning och placering av byggnader.

God form-, färg- och materialverkan

Byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser framförallt byggnaders egenvärde men bör tillämpas parallellt med kravet i plan- och bygglagen på anpassning till omgivningen. Kravet på en god form-, färg- och materialverkan handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger upphov till goda upplevelsemässiga värden.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 1 §

Läs mer om kravet på en god färg-, form och materialverkan på PBL kunskapsbanken, länk finns under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej