På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utformningskravet god form-, färg- och materialverkan

Granskad:

Byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan, vilket är samhällets estetiska krav på byggnader Kravet behöver beaktas i alla gestaltningsprocesser som rör byggnader.

Genom plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ställer samhället estetiska krav på byggnader. Kravet är formulerat som en god sammantagen verkan av en byggnads form, färg och material. Kravet gäller i princip oberoende av om arbetet med byggnaden kräver bygglov, en anmälan eller inget alls. Det innebär att kravet behöver beaktas i alla gestaltningsprocesser rörande utformning och placering av byggnader.

God form-, färg- och materialverkan

Byggnader ska ha en god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser framförallt byggnaders egenvärde men bör tillämpas parallellt med kravet i plan- och bygglagen på anpassning till omgivningen. Kravet på en god form-, färg- och materialverkan handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger upphov till goda upplevelsemässiga värden.

1 §
  En byggnad ska
   1. vara lämplig för sitt ändamål,
   2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och
   3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Läs mer om kravet på en god färg-, form och materialverkan på PBL kunskapsbanken under "Relaterad information".

Du hittar även länk till webbutbildningen PBL för privatpraktiserande arkitekter under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen