På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL Uppföljning

Boverket ansvarar för att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagen, PBL. Det görs i huvudsak med en årlig plan- och byggenkät till samtliga länsstyrelser och kommuner.

Boverket har ett kontinuerligt uppdrag att följa upp tillämpningen av plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detta görs i huvudsak med en årlig plan- och byggenkät till samtliga länsstyrelser och kommuner. Enkäten består av flera delar och innefattar frågor om såväl kvantitet som kvalitet med tyngdpunkt på det förstnämnda.

Frågor med utgångspunkt i arkitektur har varierat något med åren. En sammanställning av svaren i 2019 års enkät samt så kallad öppen data publiceras på boverket.se våren 2020.

Boverket ska även inom sitt uppdrag för gestaltad livsmiljö följa och bevaka utvecklingen inom arkitekturområdet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej