På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för gavel på frikyrka

Nämnden gjorde rätt när den avslog ansökan om bygglov för att klä in en gavel på en frikyrkobyggnad med så kallade steniskivor.

Målet rör en kyrkobyggnad som uppfördes på 1950-talet och som byggdes till 1994. Enligt nämnden har byggnaden stora arkitektoniska kvalitéer med skiftande tegelsättning och en väl anpassad tillbyggnad som förstärker byggnadens karaktär.

Varsamhetskravet

Mark- och miljööverdomstolen begärde yttrande från Boverket. Boverket anförde att nämnden har stöd för sin bedömning att åtgärden inte uppfyller varsamhetskravet i 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Boverket framhöll att byggnaden ursprungligen är uppförd i en sparsmakad arkitektur där det arkitektoniska uttrycket i hög grad bygger på en materialverkan (tegel och puts) och en hög kvalitet i det hantverksmässiga utförandet.

Ändring på byggnadens fasader

Domstolen fann inte skäl att ifrågasätta verkets bedömning i denna del och konstaterade att klä in en tegelfasad med så kallade steniskivor inte som utgångspunkt kan sägas utgöra en varsam ändring av en byggnad, i synnerhet om ändringen görs på endast en av byggnadens fasader. Med hänsyn till att Boverket hade uppgett att det fanns andra metoder för att åtgärda problemen med fasaden som bättre kunde tillgodose varsamhetskravet utan oacceptabla merkostnader fann domstolen att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov.

Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 april 2018 målnummer P 11467-17.

På PBL Kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej