På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygglov för gavel på frikyrka

Granskad:

Nämnden gjorde rätt när den avslog ansökan om bygglov för att klä in en gavel på en frikyrkobyggnad med så kallade "steniskivor".

Bakgrund

Målet rör en kyrkobyggnad som uppfördes på 1950-talet och som byggdes till 1994. Enligt nämnden har byggnaden stora arkitektoniska kvalitéer med skiftande tegelsättning och en väl anpassad tillbyggnad som förstärker byggnadens karaktär.

Varsamhetskravet

Mark- och miljööverdomstolen begärde yttrande från Boverket. Boverket anförde att nämnden har stöd för sin bedömning att åtgärden inte uppfyller varsamhetskravet i 8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Boverket framhöll att byggnaden ursprungligen är uppförd i en sparsmakad arkitektur där det arkitektoniska uttrycket i hög grad bygger på en materialverkan (tegel och puts) och en hög kvalitet i det hantverksmässiga utförandet.

Ändring på byggnadens fasader

Domstolen fann inte skäl att ifrågasätta verkets bedömning i denna del och konstaterade att klä in en tegelfasad med så kallade steniskivor inte som utgångspunkt kan sägas utgöra en varsam ändring av en byggnad, i synnerhet om ändringen görs på endast en av byggnadens fasader. Med hänsyn till att Boverket hade uppgett att det fanns andra metoder för att åtgärda problemen med fasaden som bättre kunde tillgodose varsamhetskravet utan oacceptabla merkostnader fann domstolen att nämnden haft tillräckliga skäl för att avslå ansökan om bygglov.

Länken till Mark- och miljööverdomstolens mål hittar du i Relaterad information, MÖD 2018-04-01 målnummer P 11467-17.

På PBL kunskapsbanken kan du läsa mer om rättsfall. Du hittar länkarna i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen