På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Gestaltad livsmiljö och PBL

Granskad:

Kommunen har genom sitt planeringsansvar enligt plan- och bygglagen och i andra roller stora möjligheter att arbeta med den gestaltade livsmiljön. Under detta kapitel kan du läsa om lagens kopplingar till politiken och ta del av relevanta rättsfall.

Symbol som innehåller en människa som pekar på en skärm.
Illustration: Boverket/Jenny Lilja

Arbetet med gestaltad livsmiljö sker bland annat inom ramen för plan- och bygglagen, PBL. Det innebär att kommunerna har ett tydligt mandat att driva och besluta i grundläggande frågor för vår livsmiljö. Exempelvis hur mark- och vattenområden kan och får användas och bebyggas, och hur bebyggelse placeras, utformas och förvaltas.

I texten om Arkitektur och PBL beskrivs begrepp inom PBL som har tydlig bäring på den gestaltade livsmiljön och arkitektonisk kvalitet. Lagen ger kommunen stora möjligheter att verka för god gestaltning.

Boverket följer årligen upp kommunernas tillämpning av PBL. I samband med detta ställs även frågor om kommunernas strategiska arbete med arkitektur och gestaltad livsmiljö. På sidan om PBL uppföljning i Boverkets PBL kunskapsbank får du veta mer om enkäten och dess resultat. Länk finns under Relaterad information.

Se även vägledning om arkitekturstrategier som behandlar plan- och bygglagens (PBL) allmänna intressen och krav som kan ge stöd och som är relevanta att förhålla sig till i arbetet med att ta fram en arkitekturstrategi. Länk finns under Relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen