På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Arkitektur och Designcentrums uppföljningsrapport "Med människan i fokus"

Granskad:

Så kan politiken för gestaltad livsmiljö förbättras, enligt ny rapport från ArkDes. Involvera medborgarna och öka kunskapen både om staden och möjligheterna att påverka, gestalta för flera olika ändamål och förändra stadens gator och platser utifrån människans behov. Det är några av de viktigaste medskicken och förbättringsåtgärder som ArkDes lyfter i rapporten ”Med människan i fokus” som följer upp Politik för gestaltad livsmiljö.

Rapporten är en uppföljning av Politik för gestaltad livsmiljö med fokus på de uppdrag som ArkDes har tillsammans med Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd. Bakom rapporten står ArkDes Think Tank, som är en del av ArkDes. ArkDes Think Tank är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.

Medskick och förbättringsåtgärder

Ökad kunskap ger delaktighet

Involvera och utbilda medborgarna att det går att påverka utvecklingen. Enligt Samhällsbarometern 2020 upplever endast 11 % av de tillfrågade att de har god möjlighet att påverka stadens utveckling och i den nationella undersökningen som ArkDes genomförde i november 2019 har endast hälften av de drygt 1 000 tillfrågade deltagit i någon form av påverkansprocess. Lägst deltagande syns bland unga vuxna och universitetsstuderande, störst bland äldre mellan 65 och 79 år. Det allra vanligaste sättet att påverka är, enligt undersökningen, att skriva på en protestlista. Att fånga upp ungas röster är särskilt viktigt i det fortsatta arbetet.

Flexibilitet och återbruk

Planera redan från början för en byggnads liv på sikt. Flyttbara väggar, förhöjda bjälklag och utrymme för ventilation. Flexibla byggnader och planer och möjlighet att återbruka byggnader och byggmaterial är en viktig framtidsfråga enligt många av de som intervjuats inför denna rapport. Hur byggnader kan designas för att användas för flera olika ändamål, olika grupper eller över olika tidsperioder kommer att vara en designutmaning som framtidens arkitekter och designers behöver arbeta med i högre grad.

Gemensamma rum

Lyft fram gaturummens utformning i relation till mobilitet liksom betydelsen av säkra friytor för fler.
Stadens gemensamma rum som gator, parker och torg är en viktig fråga i Politik för gestaltad livsmiljö, och deras betydelse har i dessa Coronatider ytterligare förstärkts. I dessa rum spenderar många människor en stor del av sitt liv, och de kan erbjuda allt från rekreation och folkliv till konst. Hur nya stadsdelar kan utformas för att möta dagens behov av rekreationsyta är en stor utmaning särskilt för storstäderna. Här ser ArkDes ett stort utvecklingsområde för politikens måluppfyllelse.

Läs mer och ladda ner rapporten på ArkDes webbplats, länk finns under rubriken "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen