På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hamra – Åker ledningshöjning – Svenska kraftnät

Granskad:

Beställning från Sjöfartsverket. Målet var att höja den segelfria höjden från 35,5m till 40,5m längs farleden mellan Strängnäs och Enköping.

Uppdragets omfattning

Byta ut två korsningstorn på öarna Bryggholmen och Oknö. Gamla stolpar cirka 80 m höga och nya 104 m. Komplexitet i projektet kring ön Bryggholmen; naturreservat, ingen landförbindelse och väldigt kuperat. Svenska kraftnät ville prova entreprenadformen samverkan. Avtal för en samverkansentreprenad innehåller vanligen incitament i någon form, öppna böcker och tvåstegsavtal.

Avtalet som tecknades var baserat på ABT09 och var ett tvåstegsavtal. Avtalet omfattade både projektering och genomförande av entreprenaden. Efter projekteringen var det möjligt att avbryta fortsatta arbeten.

Viktigt att upphandlingen innehåller mjuka utvärderingskriterier. Värden så som sociala faktorer, attraktiva arbetsgivare, samverkansbenägenhet etc. kan trygga andra värden i affären än enbart de ekonomiska. Man handlar upp en organisation som ska leverera en produkt och inte produkten i sig.

Erfarenheter

Beställare, entreprenör och projektör hittade tillsammans bra lösningar som sparade både tid och pengar. Väldigt gynnsamt att få med entreprenörens produktionsmetoder redan i projekteringen.

Arbetade med att finna effektiva former för samarbetet som tydliga besluts- och kommunikationsvägar, värdering av mötesbehov och deltagare, att skapa en projektkultur.

Samverkansledare: En neutral part av projektet som är med och bidrar för att bibehålla en god samverkan i projektet. Även en bra resurs som kan stötta vid konflikter eller förhandlingar.

Öppet klimat och teamkänsla ger förutsättningar för bra arbetsmiljö i projekt och på site.

Genomförde gemensam riskinventering med kontinuerlig uppföljning. Resultat - Inga incidenter eller tillbud!

Bra dialog kring kvalitet. Vad blir onödigt dyrt eller när är det värt att välja ett dyrare alternativ.

Kräver en större insats från alla parter i projektet.

Samverkan lämpligt vid stora projekt med hög komplexitetsnivå.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen