På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samverkansforum

Granskad:
Cirkulär byggnad täckt i snö.
Med det offentliga som förebild och med arkitektur som verktyg kan vi lösa samhällsutmaningarna. Foto: Åke E:son Lindman

I Samverkansforum driver ett tiotal statliga byggherrar och förvaltare utveckling och effektivisering inom statligt fastighetsägande och förvaltning. Boverket deltar i samarbetet sedan 2018.

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare bildades 2001. Syftet är att utveckla byggherre- och förvaltarrollen genom förbättrad samverkan inom statlig verksamhet. Arbetet leds av en styrgrupp och genomförs av ett antal nätverk i dialog med en ledningsgrupp. Genom att utveckla prioriterade områden och gemensamma lösningar vill Samverkansforum skapa en resurseffektiv och enad statlig fastighetsförvaltning. Arbetet spänner över många verksamhetsområden, exempelvis arkitektur, kulturmiljö, hållbar utveckling, teknikutveckling, upphandling, avtal och arbetsmiljö.

I propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” konstateras att det offentliga ska visa vägen. Statliga myndigheter ska visa på kraft och innovation, så att resten av samhället kan följa efter. Samverkansforums medlemmar representerar tillsammans en byggnadsarea på drygt sju miljoner kvadratmeter och sju miljoner hektar mark. Hela femton procent av Sveriges yta. Medlemsmyndigheterna har därmed både ansvar och möjlighet att visa vägen.

De myndigheter som medverkar i Samverkansforum är Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Riksbanken, Riksdagsförvaltningen, Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Trafikverket och Boverket. Akademiska hus och Riksantikvarieämbetet är adjungerade i några av nätverken.

Arbetet genomförs i olika nätverk: ”Arkitektur och kulturmiljö”, ”Hållbar utveckling”, ”Regler och avtal”, ”Fastighetsinformationshantering” och ”Förvaltning”. Boverket ingår i nätverken ”Arkitektur och kulturmiljö” och ”Hållbar utveckling”. Läs mer om Samverkansforum i relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen