Följa utvecklingen inom arkitekturområdet och ge stöd till ArkDes

Interiör av Boxen på ArkDes. Fotograf: Johan Dehlin
Boverkets uppföljning ska leda till en ökad arkitektonisk kvalitet i hela landet. Foto: Johan Dehlin

Boverket ska bevaka utvecklingen inom arkitekturområdet och gestaltad livsmiljö. En viktig del är att bistå Statens centrum för arkitektur och design (ArkDes) i deras uppföljningsansvar kring hur mål för arkitektur, form och design uppfylls.

Boverket ska inom ramen för arkitekturuppdraget - Uppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö bevaka utvecklingen på arkitekturområdet, inom ramen för regeringsuppdraget.

Uppföljningen är viktig för att se om den nya politiken med tillhörande uppdrag och satsningar leder till en ökad arkitektonisk kvalitet i hela landet.

Hitta synergier

Uppföljning kommer att ske av varje deluppdrag i Boverkets utökade uppdrag kring arkitektur. En del i arbetet är även att utveckla och hitta synergier med Boverkets uppföljning av PBL och Miljömål. Uppföljningen och dess resultat blir en input i Boverkets arbete med metodutveckling och vägledning inom gestaltad livsmiljö.

Temperaturmätningar

Uppföljningen sker bland annat via Boverkets plan- och byggenkät i samverkan och dialog med andra myndigheter främst ArkDes, men även kunskap och input från andra relevanta myndigheter kommer att behövas. Uppdraget verkar genom etablerade samverkansforum och grupperingar. "Temperaturmätningar" och analyser genomförs årligen i november och publiceras på Boverkets webbplats. Andra insatser är kunskapssammanställningar, löpande redovisningar med input från Rådet för hållbara städers kommungrupp och expertnätverk, Sveriges arkitekter med flera. ArkDes årliga redovisning av uppföljningen av målet för gestaltad livsmiljö kommer även att publiceras på Boverkets webbplats.

Ta del av deluppdragets blogginlägg om kvalitetskriterier för en god gestaltad livsmiljö på Boverksbloggen arkitektur. Länk hittar du i "Relaterad information".  

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej