Boverkets regeringsuppdrag Arkitektur och gestaltad livsmiljö

Människa i konstverk. Foto: Scandinav
Foto: Scandinav

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Bakgrunden är den nya politiken för arkitektur, form och design som riksdagen har beslutat om och som ger en unik möjlighet att förbättra samhället med arkitektur, form och design som verktyg. Uppdraget innebär att Boverket ska öka kompetensen, inspirera och driva på utvecklingen för att offentliga och privata aktörer ska höja kvaliteten i det som byggs och skapa goda livsmiljöer. Boverket ska också vägleda landsting, kommuner och privata aktörer för att skapa en god gestaltning av vårdens respektive skolors och förskolors fysiska miljö. För att underlätta genomförandet av den nya politiken har Boverket anställt en riksarkitekt. Riksarkitekten ska leda det nationella arbetet inom arkitekturområdet och är direkt underställd Boverkets generaldirektör.

Regeringsuppdraget är uppdelat i nio uppdragsområden inom Boverket, de är:

  • samordna statliga myndigheters insatser
  • följa utvecklingen och ge stöd till ArkDes
  • stödja länsarkitekterna
  • vägleda kommuner och landsting
  • följa och sprida rättsutvecklingen
  • främja kvalitet i offentliga inköp och offentlig upphandling
  • utveckla vårdens miljöer
  • utveckla skolors och förskolors miljöer.
  • fyra myndigheter i samverkan

I uppdraget ska Boverket samarbeta med ett stort antal aktörer och särskilt med Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Statens centrum för arkitektur och design.

Läs mer om vad som sker inom respektive uppdragsområde på webbsidorna som du hittar i menyn till vänster.

Regeringsuppdraget i sin helhet finns i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej