På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dokumentation vårdens miljöer

Granskad:

För att förstå framtida utmaningar vad gäller vårdens fysiska miljöer har Boverkets arkitekturuppdrag inom vårdens miljöer börjat bygga ett kunskapsnätverk med ett antal expertgrupper så kallade fokusgrupper. Grupperna kan utifrån sina perspektiv bidra med unikt kunnande, och målet är att de också ska få stor nytta av arbetet.

Boverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell vägledning för att utveckla vårdens fysiska miljöer. Syftet är att samla kunskap om hur hög arkitektonisk kvalitet i planering, byggande, inredning, drift och förvaltning av vårdens miljöer kan implementeras. Målgrupp är regioner/landsting, kommuner och berörda privata aktörer. Uppdraget är en del av ett större regeringsuppdrag att förstärka arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö1, som fokuserar på gestaltning av vår miljö genom arkitektur, landskapsarkitektur, inredning, konst och design.

Ett antal workshopar genomförts med fokusgrupper inom vårdarkitektur, Kommuner-vården i stadsplanering, Patient- och anhörigorganisationer.Den samlade kunskap som workshoparna ger används som underlag i fortsatt nätverksarbete och arbetas in i kommande vägledningar kopplade till uppdraget Vårdens miljöer.

Dokumentation från möten sker i så kallade ett bildprotokoll utformade enligt Designdialogmetoden. Dessa protokoll baseras på inspelade samtal och presentationer, allt för att kunskapsunderlaget ska bli så innehållsrikt som möjligt, och för att alla deltagare ska bli likvärdigt hörda.

Tanken är att under 2020 anordna ytterligare workshopar där fokusgrupperna möter varandra så att kunskaper och erfarenheter korsbefruktar varandra.

Workshoparna dokumenteras i ett bildprotokoll utformat enligt Designdialogmetoden 2. Den samlade kunskap som workshoparna ger används som underlag i fortsatt nätverksarbete och arbetas in i kommande vägledningar kopplade till uppdraget Vårdens miljöer.

Under "Relaterad information", hittar du tre bildprotokoll som dokumenterar relevanta expertgruppers synpunkter. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen