Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Filmer och presentationer om barns miljöer i förskolor och skolor

Granskad:

Här samlar vi filmade presentationer av vägledningen och annat material som du kan ha nytta av när du utvecklar barn och ungas miljöer i förskolor och skolor.

Presentation av vägledningen

Boverket berättar om vägledningen om att utveckla förskolors och skolors fysiska miljö. Filmad powerpointpresentation, 25 minuter.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

De vanligaste gestaltningsutmaningarna i förskolan och skolan

Filmad presentation från konferensen Arena Bygga Skola i Göteborg den 20 oktober 2022. Boverket berättar om de vanligaste utmaningarna i gestaltningen av miljöer för barn i förskolor och skolor. Filmen är 24 minuter.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Leken först! Gestaltning av barns utemiljöer

De filmade presentationerna från konferensen Leken först! i Örebro den 8–9 september 2022 finns att ta del av i Arwidssonstiftelsens youtubekanal. 

Leken först! Dag 1 (film i Arwidssonstiftelsens youtubekanal)
Gestaltad livsmiljö och barnperspektiv: cirka 6 minuter in i filmen.

Leken först! Dag 2 (film i Arwidssonstiftelsens youtubekanal)
Boverkets vägledning presenterades: cirka 1 timme och 34 minuter in i filmen.

Konferensen Leken först! är två dagar i Örebro med kunskapshöjande föreläsningar, spännande samtal och fältbesök till stadens lekotoper.

Konferensen riktar sig till dig som planerar, utformar eller förvaltar utemiljöer för barn och unga.

Vi vill fördjupa samtalet om hur man kan arbeta med ökad samverkan inom kommunal verksamhet och hur man kan involvera konstnärer och forskare.

Teman:

  • Den livsviktiga leken
  • Grönare lekmiljöer
  • Konstnärligt medskapande
  • Rikare utemiljöer i skola och förskola.

Arrangörer: Arwidssonstiftelsen, Boverket, SLU Movium, Statens konstråd och Örebro kommun.

Planera för barn och unga

Filmad presentation från SKR:s konferens Barnrättsperspektivet inom fysisk planering och stadsutveckling. Boverket berättar om vad som är viktigt att tänka på när vi planerar miljöer för barn och unga. Presentation av de båda vägledningarna:

  • Barnkonventionen och fysisk planering: 1 timme och 20 minuter in i filmen.
  • Utveckla förskolors och skolors fysiska miljöer: 1 timme och 48 minuter in i filmen.

Barnrättsperspektivet inom fysisk planering och stadsutveckling (i Sveriges kommuner och regioners videokanal)

Skapa fysiska miljöer som främjar trygg och likvärdig utbildning

Filmad presentation från Nationella eTwinningkonferensen 2022. Boverket, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, pratar att skapa fysiska miljöer som främjar trygg och likvärdig utbildning.

Skapa fysiska miljöer som främjar trygg och likvärdig utbildning (i Universitets och högskolerådets youtubekanal)

Förskolan och skolan som en del av samhällsbygget

Filmad presentation från konferensen Framtidens stadsutveckling, arrangerad av Dagens samhälle den 26 oktober 2021. Filmen är 15 minuter.

Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen