På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbar ekonomi och upphandling

Granskad:
En spade står i en grushög framför Liljevalchs huvudentré.
Ombyggnad av Liljevalchs konsthalls huvudentré, inom ramen för projektet Värdig Entré. Tillgänglighet i kulturmiljö. Foto: Nina Broberg

Tidshorisont och kvalitetsuppfattning vid offentliga inköp påverkar kvaliteten i slutresultatet. Som offentlig beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö får du här hjälp med hur en upphandling kan göras till en strategisk fråga som utvecklar verksamheten mot långsiktiga mål.

En verkningsfull upphandling av varor och tjänster i syfte att bygga en långsiktigt hållbar livsmiljö tar sin början i behovsanalyser omsatta i kvalitetskrav. Boverket fokuserar på att öka förståelsen för hur de värden arkitekturen bidrar med kan köpas in vid offentliga affärer. Ett viktigt steg i detta arbete är att öka förståelsen för beställarens roll som ägare av kvalitetsfrågan i upphandlingsprocessen och den praktiska kunskapen om möjligheterna att upphandla långsiktig kvalitet inom ramen för lagen (2016:1145) om offentlig upphandling LOU.

Förstudie

Boverket tog under hösten 2019 fram en förstudie i nära samarbete med Upphandlingsmyndigheten. Syftet med förstudien är att skapa ett beslutsunderlag där de båda myndigheternas enskilda uppdrag tas som utgångspunkt för att ge en bred belysning av möjliga metodstöd till hjälp för offentliga beställare av arkitektur och gestaltad livsmiljö.

Resultatet av förstudien innebär ett fortsatt arbete med att ta fram metodstöd i form av webbverktyg för upphandlingsförfaranden riktade till de primära målgrupperna upphandlare, fastighetschefer och projektägare.

Det innebär bland annat att du som offentlig beställare kommer att få tips på vilka kompetenser som behövs för att tidigt kunna omsätta verksamhetsbehov till upphandlingen. Som upphandlare kommer du att få stöd i hur du kan vara beställarens rådgivare och lotsas till hur behov kan formuleras för att få genomslag och bli utvärderingsbara. Förhoppningsvis leder detta till trygghet att använda nya upphandlingsförfaranden där de visat sig lämpliga.

Webbverktyg för olika förfaranden inom offentlig upphandling

Boverket har beslutat att i samarbete med Upphandlingsmyndigheten utveckla ett webbverktyg som klargör möjligheten att utnyttja kvalitetspåverkande faktorer inom olika upphandlingsförfaranden. Verktyget ska redovisa samtliga tillåtna upphandlingsförfaranden för affärer som syftar till att skapa en gestaltad livsmiljö inom ramen för LOU. Webbverktyget ska innehålla översikt och fördjupning. Det är under utveckling.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen