Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vill du bli intygsgivare?

Granskad:

Är du road av bostadsprojekt och har kunskaper om fastighetsförvaltning, byggverksamhet, fastighetsrätt och företagsekonomi eller fastighetsekonomi? Då kan ett uppdrag som intygsgivare vara något för dig.

Uppdraget som intygsgivare

Som intygsgivare granskar du ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar och bedömer om tilltänkta bostadsprojekt är ekonomiskt hållbara. Intygsgivare granskar och intygar även planer för kooperativa hyresrättsföreningar. Uppdraget som intygsgivare är ansvarsfullt och kräver att du arbetar med omsorg och har ett gott omdöme.

Till din hjälp finns bland annat Boverkets allmänna råd (2017:7) om ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar, ekonomiska planer för
kooperativa hyresrättsföreningar och förenklade ekonomiska planer för bostadsföreningar samt om intygsgivare. De började gälla den 1 oktober 2017. Boverket har skrivit en webbaserad vägledning till de allmänna råden. Du hittar de allmänna råden och handboken under "Relaterad information".

Skadeståndsansvar

Intygsgivare har ett skadeståndsansvar och tioårig preskription gäller. Skadeståndsskyldighet förutsätter att intygsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter antingen med uppsåt eller av oaktsamhet, på ett sådant sätt att skada uppstått som inte är bagatellartad. Skadeståndskrav kan ställas av den aktuella bostadsrättsföreningen och av den enskilde bostadsrättshavaren.

Fler intygsgivare behövs

Det behövs fler intygsgivare för att möta marknadens behov och Boverket välkomnar därför nya ansökningar om att få bli behörig intygsgivare. För en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Ansök direkt till Boverket

Du som vill bli intygsgivare ska ha dokumenterade kunskaper både i fastighetsrätt och i antingen företagsekonomi eller fastighetsekonomi. Du behöver också ha kunskaper om byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Du ska ansöka om behörighet som intygsgivare, direkt till Boverket, på en särskild ansökningsblankett. Boverket prövar sedan din ansökan och om du bedöms ha tillräckliga kunskaper för att bli intygsgivare får du behörighet som intygsgivare med högst tre år. Därefter kan du ansöka om förlängning av din behörighet.

Som intygsgivare är du inte anställd av Boverket. Intygsgivare arbetar självständigt och har ett personligt ansvar för sina uppdrag. Boverket är tillsynsmyndighet för intygsgivares verksamhet.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in

  • en styrkt meritförteckning (en person ska intyga att meriterna stämmer med namnunderskrift, namnförtydligande och kontaktuppgifter)
  • kopior av relevanta betyg och anställningsintyg
  • skriftliga omdömen från referenspersoner med adress och telefonnummer till referenspersonerna. 

Skicka din ansökan till:
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

eller 

registraturen@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen