På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vill du bli intygsgivare?

Är du road av bostadsprojekt och har kunskaper om fastighetsförvaltning, byggverksamhet, fastighetsrätt och företagsekonomi eller fastighetsekonomi? Då kan ett uppdrag som intygsgivare vara något för dig.

Uppdraget som intygsgivare

Som intygsgivare granskar du ekonomiska planer och kostnadskalkyler för bostadsrättsföreningar och bedömer om tilltänkta bostadsprojekt är ekonomiskt hållbara. Intygsgivare granskar och intygar även planer för kooperativa hyresrättsföreningar. Uppdraget som intygsgivare är ansvarsfullt och kräver att du arbetar med omsorg och har ett gott omdöme.

Till din hjälp finns bland annat Boverkets allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar (EKKO - BFS 2017:7) som trädde i kraft den 1 oktober 2017. En ny vägledning till de allmänna råden finns publicerad som en digital handbok. Under en övergångsperiod kan den äldre vägledningen i publikationen Allmänna råd 1995:6 ändrad genom 2007:2, som är en tryckt skrift, användas parallellt med de nya råden i vissa delar. Du hittar de nya allmänna råden och den äldre publikationen under "Relaterad information" i menyraden.

Skadeståndsansvar

Intygsgivare har ett skadeståndsansvar och tioårig preskription gäller. Skadeståndsskyldighet förutsätter att intygsgivaren har åsidosatt sina skyldigheter antingen med uppsåt eller av oaktsamhet, på ett sådant sätt att skada uppstått som inte är bagatellartad. Skadeståndskrav kan ställas av den aktuella bostadsrättsföreningen och av den enskilde bostadsrättshavaren.

Fler intygsgivare behövs

Det behövs fler intygsgivare för att möta marknadens behov och Boverket välkomnar därför nya ansökningar om att få bli behörig intygsgivare. För en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Ansök direkt till Boverket

Du som vill bli intygsgivare ska ha dokumenterade kunskaper både i fastighetsrätt och i antingen företagsekonomi eller fastighetsekonomi. Du behöver också ha kunskaper om byggverksamhet och fastighetsförvaltning.

Du ska ansöka om behörighet som intygsgivare, direkt till Boverket, på en särskild ansökningsblankett. Boverket prövar sedan din ansökan och om du bedöms ha tillräckliga kunskaper för att bli intygsgivare får du behörighet som intygsgivare med högst tre år. Därefter kan du ansöka om förlängning av din behörighet.

Som intygsgivare är du inte anställd av Boverket. Intygsgivare arbetar självständigt och har ett personligt ansvar för sina uppdrag. Boverket är tillsynsmyndighet för intygsgivares verksamhet.

Tillsammans med ansökningsblanketten ska du skicka in

  • en styrkt meritförteckning (en person ska intyga att meriterna stämmer med namnunderskrift, namnförtydligande och kontaktuppgifter)
  • kopior av relevanta betyg och anställningsintyg
  • skriftliga referenser med adress och telefonnummer till referenspersonerna

Skicka din ansökan till:
Boverket
Box 534
371 23 Karlskrona

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej