Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

Boverket bjuder in till ett webbseminarium om detta ämne den 4 december kl. 14.00 – 15.00. Denna sändning görs i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier.

Rivning av byggnad med maskiner.
Foto: Thomas Adolfsén/Scandinav

Ämnet, hur vi bäst utnyttjar resurserna i bygg- och rivningsavfallet, är högaktuellt och omfattas av bland annat krav i miljöbalken och plan- och bygglagen. Byggbranschen har tagit fram riktlinjer om avfallshantering.

Syftet med seminariet är att ge en ökad kunskap om roller och ansvar för en hållbar avfallshantering i alla led. Vilka krav ställs i plan- och bygglagen respektive miljöbalken? Byggsektorns "Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning" – hur stödjer dessa riktlinjer de arbetssätt som leder till effektivt utnyttjande av material i alla led? En viktig del i detta arbete med bygg- och rivningsavfall är vikten av samverkan och inom programmets ramar kommer exempel på detta att tas upp.

Vi vänder oss främst till byggnads- och miljöinspektörer, kontrollansvariga, fastighetsägare och byggentreprenörer, platschefer, KMA-samordnare men även andra berörda inom kommuner och byggindustri.

Ur innehållet

  • Vad är problemet med bygg- och rivningsavfall?, Henrik Sandström, Naturvårdsverket
  • Krav på rivningsavfall i PBL?, Björn Fredljung, Boverket
  • Krav på bygg- och rivningsavfall i miljöbalken, Henrik Sandström, Naturvårdsverket
  • Byggsektorns Riktlinjer för resurs och avfallshantering vid byggande och rivning, Marianne Hedberg, Sveriges byggindustrier

Så här funkar det

  • Webbseminariet är gratis och du kan ta del av det via länken som finns i "Relaterad information".
  • Det går även att se seminariet i efterhand.
  • Vill du ta del av äldre webbseminarier, se menyn.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej