Ändrade byggregler, kulturvärden och ombyggnad – ett webbseminarium för byggnaden

Höstens andra seminarium sändes den 27 november och hade inriktning mot byggande.

Den 27 november var det dags för Boverkets och Riksantikvarieämbetets andra gemensamma webbseminarium med inriktning mot byggande: "Ändrade byggregler, kulturvärden och ombyggnad – ett webbseminarium för byggnaden".

Webbseminariet i sin helhet hittar du under "Relaterad information".

Program:

09:30 – 10:30 Otto Ryding – antikvarie på Boverket berättar om Vad som är varsamt och vad som är förvanskning. Det blir exempel utifrån två rättsfall. Vi får se hur Hallands län har arbetat med bebyggelseinventering och klassificering. Vi får också följa med en dag på jobbet hos en bebyggelseantikvarie som arbetar med kontroll av kulturvärden.

10:30 – 12:00 Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar om fler delar av "En enklare planprocess". Ingrid Hernsell, arkitekt på Boverket, berättar om Ändring och ombyggnad och tar upp ändringar i BBR kapitel 3. Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör på Boverket, berättar om ändringar i BBR kapitel 5, och Björn Fredljung, jurist på Boverket, tar upp ändringar i BBR kapitel 6, 7 och 8. Yvonne Svensson kommer sedan att berätta vad som händer med energidelen i BBR.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej