På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Webbseminarium om ”Planering för en god livsmiljö”

Webbseminariet handlar om fyra planeringsråden som är både strategiskt viktiga och komplexa för kommunerna att hantera: Barn och ungas utemiljö, omgivningsbuller, handel samt dagvatten. Tre nya vägledningar publicerades samtidigt på PBL Kunskapsbanken.

Webbseminariet sändes den 10 juni 2015 från Boverket i Karlskrona.

Se webbseminariet via länk i "Relaterad information".

Seminariet är i sin helhet cirka 2,5 timmar.

I programmet nedan har vi angivit cirkatider för respektive föreläsning.

Program

 • 0:02:30 – Planering för en god livsmiljö
  Inledning. Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt Boverket och Jan Persson, länsarkitekt Länsstyrelsen Östergötlands län
 • 0:05:30 - Barns och ungas utemiljö
  Allmänt råd och vägledning. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Boverket
 • 0:17:15 - Planera friyta för barn och unga
  Anna Sohlberg, enhetschef Malmö Stadsbyggnadskontor
 • 0:22:40 - Röster från konferensen "Gör plats för barn och unga"
 • 0:24:55 - Barns behov av friyta. Vad säger forskningen? 
  Petter Åkerblom, landskapsarkitekt Movium
 • 0:32:35 - Frågepanel barns och ungas utemiljö
 • 0:38:30 - Buller och juridiken 
  Yvonne Svennson, rättschef Boverket
 • 0:44:10 - Förändringar inom bullerområdet 2015 Trafikbullerförordningen. Magnus Lindqvist, utredare Boverket
 • 0:52:00 - Bullerplanering i Umeå 
  Annika Söderlund, chef miljöplaneringen Umeå kommun
 • 1:01:10 - Länsstyrelsens roller avseende bullerregler 
  Jan Persson, stadsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Östergötland
 • 1:07:00 - Vägledning industribuller 
  Kerstin Hannrup, miljö- och hälsoskyddsinspektör Boverket
 • 1:12:40 - Frågepanel buller
 • 1:20:30 - Handel i planeringen
  Handelsplatser i förändring. Jörgen Lundqvist, jurist Boverket
 • 1:28:00 - Handel och PBL 
  Boverkets vägledning. Roland Thörnquist, planarkitekt Boverket
 • 1:30:10 - Handel i Ystad: Hållbar handel 
  Leila Ekman, stadsarkitekt och Claes B Persson, tidigare stadsarkitekt Ystad kommun
 • 1:36:45 - Handel i Sillerud: Handel för alla
 • 1:38:50 - Handel i Karlskrona: Bejaka handelsformernas mångfald Mathias Wijk, näringslivsutvecklare Karlskrona kommun
 • 1:43.10 - Handel i Haparanda: Återta ledarrollen
  Göran Wigren, planeringschef Haparanda kommun
 • 1:49:40 - Handel i Kristianopel: Medborgarna i fokus
  Ann-Marie Nordström, Landsbygds- och skärgårdsutvecklare
 • 1:53:30 - Frågepanel handel i planeringen
 • 1:56:30 - Dagvatten i planeringen
  Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt Boverket och Yvonne Svensson, rättschef Boverket
 • 2:01:00 - Behovet av skyfallsplanering
  Kristina Hall, planeringsingenjör VA SYD
 • 2:12:10 - Vägledning dagvatten
  Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt Boverket
 • 2:23:10 - Frågepanel dagvatten och sammanfattning av seminariet
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej