På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Webbseminarium om ”Planering för en god livsmiljö”

Granskad:

Webbseminariet handlar om fyra planeringsråden som är både strategiskt viktiga och komplexa för kommunerna att hantera: Barn och ungas utemiljö, omgivningsbuller, handel samt dagvatten. Tre nya vägledningar publicerades samtidigt på PBL kunskapsbanken.

Webbseminariet sändes den 10 juni 2015 från Boverket i Karlskrona.

Se en inspelning av sändningen via länk i "Relaterad information".

Seminariet är i sin helhet cirka 2,5 timmar.

I programmet nedan har vi angivit cirkatider för respektive föreläsning.

Program

 • 0:02:30 – Planering för en god livsmiljö
  Inledning. Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt Boverket och Jan Persson, länsarkitekt Länsstyrelsen Östergötlands län
 • 0:05:30 - Barns och ungas utemiljö
  Allmänt råd och vägledning. Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt Boverket
 • 0:17:15 - Planera friyta för barn och unga
  Anna Sohlberg, enhetschef Malmö Stadsbyggnadskontor
 • 0:22:40 - Röster från konferensen "Gör plats för barn och unga"
 • 0:24:55 - Barns behov av friyta. Vad säger forskningen? 
  Petter Åkerblom, landskapsarkitekt Movium
 • 0:32:35 - Frågepanel barns och ungas utemiljö
 • 0:38:30 - Buller och juridiken 
  Yvonne Svennson, rättschef Boverket
 • 0:44:10 - Förändringar inom bullerområdet 2015 Trafikbullerförordningen. Magnus Lindqvist, utredare Boverket
 • 0:52:00 - Bullerplanering i Umeå 
  Annika Söderlund, chef miljöplaneringen Umeå kommun
 • 1:01:10 - Länsstyrelsens roller avseende bullerregler 
  Jan Persson, stadsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Östergötland
 • 1:07:00 - Vägledning industribuller 
  Kerstin Hannrup, miljö- och hälsoskyddsinspektör Boverket
 • 1:12:40 - Frågepanel buller
 • 1:20:30 - Handel i planeringen
  Handelsplatser i förändring. Jörgen Lundqvist, jurist Boverket
 • 1:28:00 - Handel och PBL 
  Boverkets vägledning. Roland Thörnquist, planarkitekt Boverket
 • 1:30:10 - Handel i Ystad: Hållbar handel 
  Leila Ekman, stadsarkitekt och Claes B Persson, tidigare stadsarkitekt Ystad kommun
 • 1:36:45 - Handel i Sillerud: Handel för alla
 • 1:38:50 - Handel i Karlskrona: Bejaka handelsformernas mångfald Mathias Wijk, näringslivsutvecklare Karlskrona kommun
 • 1:43.10 - Handel i Haparanda: Återta ledarrollen
  Göran Wigren, planeringschef Haparanda kommun
 • 1:49:40 - Handel i Kristianopel: Medborgarna i fokus
  Ann-Marie Nordström, Landsbygds- och skärgårdsutvecklare
 • 1:53:30 - Frågepanel handel i planeringen
 • 1:56:30 - Dagvatten i planeringen
  Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt Boverket och Yvonne Svensson, rättschef Boverket
 • 2:01:00 - Behovet av skyfallsplanering
  Kristina Hall, planeringsingenjör VA SYD
 • 2:12:10 - Vägledning dagvatten
  Mikael Jardbrink, planeringsarkitekt Boverket
 • 2:23:10 - Frågepanel dagvatten och sammanfattning av seminariet
Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen