Om nya lovbefriade åtgärder, ändring av byggnader och byggnadsnämndens tillsyn

Webbseminariet innehåller tre avsnitt med inslag som vänder sig till bygglovhandläggare, planerare och byggnadsinspektörer.

Kvinna som målar sitt hus
Foto: Scandinav

Nya lovbefriade åtgärder

Nya frågor och situationer som utkristalliserat sig när anmälningarna börjat ta fart för de regler om bygglovbefriade åtgärder som trädde i kraft den 2 juli 2014. Detta är en fördjupning till webbseminariet som sändes i juni 2014.

Ändring och ombyggnad, vilka krav gäller?

En ny vägledning om ombyggnad finns på PBL Kunskapsbanken och i webbseminariet visas exempel på hur kommunen kan göra avvägningar och bedömningar för vilka krav som kan ställas på vad, oavsett om det gäller ombyggnad eller en annan form av ändring.

Tillsyn enligt PBL – vägledning och verktyg

Boverket presenterar ett verktyg för sanktionsavgiftsberäkning och ny tillsynsvägledningen. Om korrekta förelägganden och en process för att uppnå en bra planerad tillsyn.

Webbseminariet sändes den 13 maj 2015 från Boverket i Karlskrona

Seminariet är i sin helhet cirka 2, 5 timmar.

Se webbseminariet i efterhand!

 • Föreläsarnas powerpointbilder finns i spelaren under flik " ladda ner"
 • Du kan gå direkt till de olika avsnitten via menyn under filmen
 • Du kan också välja avsnitt genom att välja specifik powerpointbild under fliken "Sök slide"

I programmet nedan har vi angivit cirkatider för respektive föreläsning.

Vi hoppas att webbseminariet kommer till nytta för dig som tittar enskilt samt för er som vill använda olika delar som inslag i lokala eller regionala workshoppar eller nätverksmöten.

Program

 • 0:01:30 - Snart ett år med nya regler: Vad har hänt?
  Yvonne Svensson, rättschef Boverket
 • 0:05:40 - Erfarenheter från Huddinge kommun
  Camilla Adolfsson, bygglovschef Huddinge kommun
 • 0:08:40 - Anmälan eller lov? Skiljelinjer och gränsfall
  Radhus och tomter illustrerat med legobygge. Om takkupor och balkonger med mera. 
  Karl Evald, jurist Boverket och Yvonne Svensson, rättschef Boverket
 • 0:28:00 - Lovbefriade åtgärder och 2 kap PBL
  Yvonne Svensson, rättschef Boverket
 • 0:31:10 - Lovbefriade åtgärder, utformningskrav och tekniska egenskapskrav
  Anders Larsson, jurist Boverket och Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör Boverket
 • 0:35:20 - Attefallsåtgärder i Borås
  Patrik Mårtensson, bygglovarkitekt Borås kommun
 • 0:45:40 - Frågor och svar lovbefriade åtgärder
 • 0:58:00 - Ändring av byggnad: Ombyggnad
  Otto Ryding, expert/antikvarie Boverket och Caroline Bernelius Cronsioe, brandingenjör Boverket
 • 1:17:40 - Ändring eller ombyggnad? Vilka krav gäller? Exempel
  Otto Ryding, expert/antikvarie Boverket
 • 1:26:50 Frågor och svar ändring och ombyggnad
 • 1:41:15 - Byggnadsnämndens tillsyn – Boverkets vägledning
  Yvonne Svensson, rättschef Boverket och Stefan Hallin, byggnadsingenjör Boverket
 • 1:43:40 - Boverkets guide för beräkning av sanktionsavgifter
  Stefan Hallin, byggnadsingenjör Boverket
 • 1:51:15 - Föreläggande på rätt sätt
  Johan Nilsson, länsjurist, Länsstyrelsen i Jönköpings län
 • 2:03:35 - Rättsfall Tillsyn enligt PBL
  Stefan Hallin, byggnadsingenjör Boverket och Karl Evald, jurist Boverket
 • 2:13:10 - Tips och erfarenheter för ändamålsenlig tillsyn
  Kajsa Reimers, tillsynsvägledare Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • 2:22:45 - Frågor och svar byggnadsnämndens tillsyn
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej