Klimatpåverkan och klimatanpassning i översiktsplanen

Den 30 november klockan 14.00 bjöd Boverket in till ett webbseminarium på cirka en timme. Sändningen handlar om hur kommuner kan jobba inom den fysiska planeringen för att åstadkomma en positiv eller neutral klimatpåverkan samt vara förberedd på ett förändrat klimat genom att klimatanpassa. Nu kan du se det i efterhand och länk till sändningen finns i "Relaterad information".

Boverket har tagit fram en vägledning om översiktsplanering för en positiv klimatpåverkan. I Sverige är utmaningen att minska utsläppen av växthusgaser störst inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. Av dessa är det framför allt transportsektorns utsläpp som går att påverka genom översiktsplanering. Och Boverket arbetar just nu med att ta fram en vägledning om klimatanpassning, ett stöd till planhandläggare om hur effekterna av det förändrade klimatet kan hanteras i planeringsprocessen för översiktsplanen.

I dag har vi ett högt tryck på bostadsmarknaden, men det handlar om mer än bara byggandet av själva bostäderna. Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson medverkar i webbseminariet och ger oss regeringens syn på klimatfrågorna. Även Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren deltar och beskriver Boverkets arbete med klimatfrågor.

Målgrupper för seminariet är kommunala planhandläggare, kommunala planerare inom andra samhällsområden, länsstyrelsens och regionernas planerare.

Programpunkter

 • Regeringens arbete med klimatfrågor
  Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister
 • Boverkets regeringsuppdrag och arbete med klimatfrågor
  Göran Persson, avdelningschef, Boverket
 • Klimatsmarta strukturer
  Anette Johansson, översiktsplanerare, Magnus Jacobsson, civilingenjör och Anna Ekman, planarkitekt, Boverket
 • Exempel från Botkyrka
  En kommun som arbetar med både klimatpåverkansåtgärder och klimatanpassning med hjälp av översiktsplanen. Lars Olson, planeringschef och Gunilla Isberg, miljöutredare, Botkyrka kommun
 • Vad säger lagen?
  Jörgen Lundqvist, jurist och Agata Bar Nilsson, landskapsarkitekt, Boverket
 • Klimatpåverkan och klimatanpassning i Ronneby kommuns översiktsplan
  Kristina Eklund, planarkitekt, Sofie Samuelsson, miljöutvecklare
 • Nyheter från Boverket
  Anders Sjelvgren, generaldirektör, Boverket
 • Boverkets PBL kompetens
  Kerstin Hannrup Broad, Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej