Gammalt och nytt om tidsbegränsade bygglov

Sedan den 1 maj finns nya regler om tidsbegränsade bygglov för bostadshus. Den 23 maj sände vi ett webbseminarium som belyser reglerna om tidsbegränsade bygglov i sin helhet. Nyheter om vägledning i BBR och EKS och om PBL-utbildning presenteras också. Länk till sändningen hittar du i "Relaterad information".

Seminariet syftar till att klargöra gällande regler och att förenkla tillämpningen främst för dig som hanterar ärenden i lov- och byggprocessen men även för dig som representerar byggherrar och entreprenörer med projekt som kan omfatta tidsbegränsade bygglov.

Programpunkter

Vad gäller för tidsbegränsade lov enligt PBL?

Vad är ett tidsbegränsat lov? Prövning, giltighetstid med mera. Boverkets Karl Evald och Adam Laurin lotsar oss igenom regler och tillämpning med hjälp av Emma Rosenbom, expert på plan- och byggenheten. Vi besöker Umeå och Stockholm och får se exempel på hur de jobbar med tidsbegränsade lov. Anders O Larsson, jurist byggteknik, beskriver hur de tekniska egenskapskraven ska hanteras i ärenden som rör tidsbegränsade lov.

Tidsbegränsade bygglov för bostadshus

Vi går igenom de särskilda regler för bostadshus som gäller från den 1 maj. Vad skiljer sig och vad är viktigt att tänka på vid bedömningarna? Vägledningstexter finns också tillgängliga på PBL kunskapsbanken. Länken dit hittar du i "Relaterad information".

BBR-vägledning och utbildning från Boverkets PBL kompetens

I april publicerades en lång rad nya vägledningar om Boverkets byggregler, BBR, och om Boverkets konstruktionsregler, EKS, på PBL kunskapsbanken. Nya webbutbildningar i PBL finns också på plats att användas fritt – för dig som vill ta en PBL-kurs enskilt eller för er som vill organisera gemensam workshop. Vad kan du och din organisation ha nytta av? Vi visar och berättar mer sist i sändningen.

Medverkande

  • Karl Evald, Boverket
  • Emma Rosenblom, Boverket
  • Adam Laurin, Boverket
  • Anders O Larsson, Boverket
  • Cathrine Engström, Boverket
  • Gunilla Fagerström, Boverket
  • Ylva Hartwig Nilsson, Umeå kommun
  • Ylva Kvist Trelje, Stockholms stad
  • Morgan Johnson, Sjöbohem
  • Susanne Martin, Länsstyrelsen i Stockholms län
Bild från inspelningen av seminariet. Foto: Boverket
Förberedelser inför sändning. Foto: Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej