Fysisk planering med fokus på hållbar utveckling, medborgardialog och kulturmiljö

Den 19 november sändes webbseminariet där fokus var på hållbar utveckling i den fysiska planeringen. Vi lyfte de tre delarna översiktsplanering, kulturmiljö och medborgardialog. Sändningen kan nu ses i efterhand och länken finns i "Relaterad information".

Vägledningen om Medborgardialog. Foto:
Det är viktigt med medborgardialog. Foto: Anja Callius


Seminariet är i sin helhet cirka 1 timme och 55 min.

 • Föreläsarnas powerpointbilder finns i spelaren under flik " ladda ner"
 • Du kan gå direkt till de olika huvudkapitlen via menyn under filmen
 • Du kan också välja avsnitt genom att välja specifik powerpointbild under fliken "Sök slide"

I programmet nedan har vi angivit cirkatider för respektive föreläsning.
Vi hoppas att webbseminariet kommer till nytta för dig som tittar enskilt samt för er som vill använda olika delar som inslag i lokala eller regionala workshoppar eller nätverksmöten.

Program

 • 00:02:28 Tjörns kommun om hållbar utveckling, kulturmiljö och cultural planning-metoden. Medborgare i flera åldrar, politiker och tjänstemän berättar om vikten av att delta i planeringen – på olika sätt.
 • 00:12:22 Boverkets vägledning om hållbar utveckling i översiktsplaneringen, Per Stenholm, planarkitekt.
 • 00:22:02 Uppsala kommun och hur man där har jobbat med hållbar utveckling i översiktsplanen, Erik Pelling, kommunalråd, Katarina Fehler, projektledare, Helena Klintström, bitr. projektledare.
 • 00:44:17 Vad är varsamhet och vad är en särskilt värdefull byggnad? Otto Ryding, antikvarie.
 • 00:49:08 Så arbetar man med varsamhet i Trollhättan, Mats Ronnevik, byggnadsantikvarie.
 • 00:59:09 Helsingborgs kommun och deras arbete med särskilt värdefulla byggnader, Mia Jungskär, stadsantikvarie.
 • 01:12:02 Riksantikvarieämbetets arbetet - Kulturhistorisk värdering och urval, Lena Odeberg, antikvarie.
 • 01:17:18 Boverkets vägledning om medborgardialog, Anette Johansson, översiktsplanerare.
 • 01:22:44 Östersunds kommun och att arbeta med medborgardialog, Jenny Jernström, planeringsarkitekt, Mona Modin Tjulin, ordförande i vård- och omsorgsnämnd.
 • 01:39:27 Frågepanel.

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej