Webbseminarium om detaljplaner från och med nu

Webbseminariet "Detaljplaner från och med nu" vänder sig till planerare på kommun, länsstyrelser och konsultbolag och behandlar nyheter i regler och allmänna råd 2015. 

tre människor tittar på en plankarta
Foto: Franz Feldmanis

Webbseminariet sändes den 15 april 2015 från Boverket i Karlskrona

Seminariet är i sin helhet cirka 2,5 timmar.

Se webbseminariet i efterhand!

 • Föreläsarnas powerpointbilder finns i spelaren under fliken " ladda ner"
 • Du kan gå direkt till ett huvudkapitel via menyn under filmen
 • Du kan också välja avsnitt genom att välja specifik powerpointbild under fliken "Sök slide"

I programmet nedan har vi angivit cirkatider för respektive föreläsning.

Vi hoppas att webbseminariet kommer till nytta för dig som tittar enskilt såväl som för er som vill använda olika delar som inslag i lokala eller regionala workshoppar eller nätverksmöten med tema detaljplanering.

Program

 • 0:07:30 - Introduktion i PBL
  Presentation av ny webbutbildning för förtroendevalda.
  Maria Rundqvist, PBL Kompetens, Boverket
 • 0:09:55 - Vilken planprocess?
  Att välja förfarande efter regeländringarna 2 januari 2015.
  Hanna Faming, planeringsarkitekt Boverket
 • 0:22:20 - Malmö stad testar nya kriterierna på tidigare planer Mikael Ström Remin, arkitekt Malmö stad
 • 0:31:30 - Perspektiv på nyheterna: från departement till kommun Camilla Adolfsson, bygglovschef Huddinge kommun
 • 0:35:50 - Instansordningen. Vad är ett rättsfall?
  Yvonne Svensson, rättschef Boverket och Karl Evald, jurist Boverket
 • 0:47:40 - Rättsfall om valet av planförfarande   
  Yvonne Svensson, rättschef Boverket och Karl Evald, jurist Boverket
 • 1:04:15 - Lantmäterimyndighetens förtydligade roll i planprocessen 
  Thomas Holm, PBL samordnare Lantmäteriet
 • 1:18:25 - Länsstyrelsens yttrande under planprocessen
  Margareta Björck, planarkitekt Länsstyrelsen Dalarna
 • 1:27:00 - Planbestämmelser. Vad är ett allmänt råd?
  Yvonne Svensson, rättschef Boverket och Klara Falk, planeringsarkitekt Boverket
 • 1:32:45 - Nytt allmänt råd för planbestämmelser 
  Klara Falk, planeringsarkitekt Boverket
 • 1:57:20 - Rättsfall och exempel på användning planbestämmelser
  Klara Falk, planeringsarkitekt Boverket och Karl Evald, jurist Boverket
 • 2:12:10 - Frågepanel och aktuellt på Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej