Buller i detaljplaner

Den 22 september bjöd Boverket in till ett webbseminarium om vanliga frågor om buller i planeringen som kommit till Boverket efter regeländringarna som genomfördes 2015. Nu kan du se sändningen i efterhand.

Bullerskydd i Hammarby Sjöstad, Stockholm.
Bullerskydd i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Länk till sändningen finns i "Relaterad information". I webbspelaren kommer du även att kunna ta del av föreläsarnas powerpointbilder.

Under sändningen kommer ett antal aktuella frågor att diskuteras och besvaras. Efter regeländringar som genomfördes 2015 har Boverket fått in många frågor om buller. Med detta webbseminarium vill vi ge förtydliganden och klargöranden i de olika frågorna.

Programpunkter

  • Omgivningsbuller – ett centralt begrepp i PBL, Jörgen Lundqvist, jurist, Boverket
  • Övergångsbestämmelser och regelförändringar 2015, Jörgen Lundqvist, jurist, Boverket
  • Trafikbullerförordningen och industribullervägledningen, Kerstin Hannrup, utredare och Magnus Lindkvist, utredare, Boverket
  • Planbeskrivning och Planbestämmelser, Therese Byheden, planeringsarkitekt, Boverket
  • Film om ljudkvalité
  • Frågepanel

Seminariet vänder sig till alla som är inblandade i planeringsprocesser på kommuner, länsstyrelser, entreprenörer, byggföretag och konsulter.

Du kan också se ett bulleravsnitt i Boverkets webbseminarium från 2015, Planera för en god livsmiljö. Där redovisas regeländringarna, trafikbullerförordningen och Boverkets vägledning för industribuller, se länk i "Relaterad information".

Du hittar även frågor och svar om buller på PBL kunskapsbanken, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej