Återställa kontor till bostäder, installera vedspisar – vad gäller?

Boverket bjuder in till vårens första webbseminarium den 26 april klockan 14.00-15.00! Vi vänder oss till dig som arbetar som kommunal handläggare, primärt byggnadsinspektörer, bygglovshandläggare, men även länsstyrelser, antikvarier samt certifieringsorgan för OVK och personer som avser att bli certifierade sakkunniga funktionskontrollanter OVK.

Länk till sändningen finns i "Relaterad information".

Några programpunkter

 • Krav vid ändring av byggnad
  Yvonne Svensson, rättschef, Boverket
 • Återbostadisering
  Otto Ryding, antikvarie, Boverket
  Om en bostadslägenhet under en tid har använts som kontor, och man åter vill göra om den till bostad, så finns det ett stort utrymme att anpassa kraven. Boverkets vägledning om ändring av byggnader har nu kompletterats med en ny text om återbostadisering och bostadisering.
 • Ändring av byggnad – kaminer och vedspisar
  Tove Korske, jurist, Boverket
  Från den 1 juli 2018 gäller ändrade regler vid installationer av kaminer och andra rumsvärmare såsom vedspisar samt pannor som eldas med pellets eller ved. Boverket har vägledningar till kommuner och konsumenter. Seminariet vänder sig dock i första hand till kommuner.
 • Hur kan man tänka kring byte av kamin?
  Henrik Persson, provningsingenjör, RISE
  RISE Research Institutes of Sweden är ett forskningsinstitut. De är en av aktörerna som testar och certifierar nya produkter åt tillverkare.
 • OVK – regler från 1 februari 2018
  Maria Thuresson, jurist, Boverket
  Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och regler som gäller från 1 februari tar vi också upp. Främst gäller det certifieringskrav för de som utför kontrollerna.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej