Webbseminarier och webbsändningar

Hösten 2018 är följande webbseminarier planerade:

 • Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan
  torsdag 27 september, se mer information nedan
 • Att reglera med planbestämmelser
  torsdag 18 oktober, se mer information nedan
 • När krävs det lov eller anmälan?
  torsdag 8 november
 • Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?
  tisdag 4 december
 • Kontinuerlig översiktsplanering
  torsdag 13 december
 • (Digitalisering av detaljplaner framflyttat, sändning under 2019)

Boverket förbehåller sig rätten att ändra datum och innehåll.

Webbseminarier 2018

Kontinuerlig översiktsplanering

Torsdagen den 13 december kl. 14.00 - 15.00 bjuder Boverket in till höstens sista webbseminarium - " Kontinuerlig översiktsplanering ".

Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?

Boverket bjuder in till ett webbseminarium om detta ämne den 4 december kl. 14.00 – 15.00. Denna sändning görs i samverkan med Naturvårdsverket och Sveriges Byggindustrier.

När krävs det lov eller anmälan?

Den 8 november sändes webbseminariet "När krävs det lov eller anmälan?”. Vi redovisade vad som kräver bygglov och anmälan.

Reglera med planbestämmelser

Boverkets andra webbseminarium i höst sändes den 18 oktober. Innehållet denna gång var "Att reglera med planbestämmelser".

Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan

Torsdagen den 27 september sände Boverket höstens första webbseminarium " Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan ".

PBL-nyheter & regeländringar

Den 28 juni sände Boverket ett webbseminarium inför de ändrade regler som sker den 1 juli 2018.

Vägledning om och bidrag till grönare städer

14 juni sände Boverket ett webbseminarium där vi presenterade en utvecklad metod och gav exempel på hur kommuner kan ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i fysisk planering.

Samlat grepp om digital tillämpning av PBL

31 maj sände Boverket tillsammans med Lantmäteriet ett webbseminarium om den framtida digitala samhällsbyggnadsprocessen.

Återställa kontor till bostäder, installera vedspisar – vad gäller?

Boverket bjöd in till vårens första webbseminarium som sändes den 26 april.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej