På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Webbseminarier och webbsändningar

Tolkning av detaljplan

En ny och efterlängtad vägledning om tolkning av detaljplan på PBL kunskapsbanken färdigställs hösten 2020. Webbseminariet den 3 december 2020 är ett tillfälle att både berätta om och utbilda i vägledningen. Syftet är att öka kunskapen om hur man gör tolkning av detaljplaner. Informera om vägledningen och hur man hittar svar på olika tolkningsfrågor.

Kontrollplan enligt PBL

Kontrollplan är en stötesten i byggprocessen. Förstudier genomförda år 2014 och 2018 visar båda på brister i tillämpningen och på ett stort behov av ytterligare vägledning. Boverket publicerar hösten 2020 en ny vägledning med utvidgade ställningstaganden och fokus på riskbedömning för urval av kontrollpunkter. Den 5 november 2020 sänds webbseminarium om detta.

Föreskrifter för detaljplan

Boverket har beslutat om föreskrifter för detaljplaner och digital information i dessa. Boverket arbetar även med att ta fram föreskrifter för planbeskrivningar med digital information. Den 1 oktober 2020 sänds ett webbseminarium om föreskrifter för detaljplan. Reglerna har trätt i kraft och blir bindande från 1 januari 2022. Reglerna är de första av den här sorten inom samhällsbyggnadsområdet. Reglerna påverkar alla som producerar detaljplaner och planbeskrivningar och alla som har en roll i detaljplaneprocessen.

Nya energiregler 2020

Den 1 september 2020 ändras plan- och byggförordningen i den del som gäller beräkning av en byggnads energiprestanda. Boverket planerar sända ett webbseminarium om de nya energireglerna den 3 september 2020. De nya reglerna kommer också få konsekvenser för energiklassning av byggnader i energideklarationer. Samtidigt träder nya föreskrifter från Boverket i kraft som är anpassade till ändringen.

Webbseminarium om översiktsplanering

Flygbild över Karlstad. Foto: Mikael Svensson/Scandinav

Den 1 april ändrades bland annat reglerna om översiktsplanering och detaljplanering i plan- och bygglagen. Syftet med webbsändningen den 3 juni var att sprida information om vad de nya reglerna omfattar och hur de ska tillämpas. Syftet var också att informera om de uppdaterade vägledningarna på PBL Kunskapsbanken. Vi informerade dessutom om övergångsbestämmelserna.

I coronavirusets spår: Lokalhyresstöd och PBL-dilemman

Kvinna som sitter på bänk utanför skyltfönster och pratar i telefon. Foto: Peter Kroon

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora konsekvenser i hela Sverige. I webbseminarium den 15 maj berättade vi om ekonomiskt stöd till vissa lokalhyresgäster och även virusets effekt på Boverkets arbete inom sina verksamhetsområden.

Ny regelmodell för möjligheternas byggregler

Två personer klädda i varselplagg och bygghjälm tittar tillsammans på en ritning och pratar och skrattar. Foto: Johnér Images/Jens Lindström.

Regeringen vill att det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Se vårt webbseminarium från den 7 maj i efterhand.

Skarpt läge! Klimatdeklarationer av byggnader 2022

Illustrationer som visar de olika faserna i en byygnads liv - från produktion av material, till bygge, förvaltning, nedmontering och återvinng av byggmaterialet. Illustration:

Den 26 mars sände Boverket ett webbseminarium om klimatdeklarationer av byggnader.

Prövning av bygglov

Den 28 november klockan 14.00-15.00 sände Boverket ett webbseminarium om prövning av bygglov.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej