Webbseminarier och webbsändningar

Här hittar du aktuella webbseminarier från Boverket, hösten 2018 är följande webbseminarier planerade:

 • Att göra miljöbedömning i översiktsplan och detaljplan
  torsdag 27 september
 • Att reglera med planbestämmelser
  torsdag 18 oktober
 • När krävs det lov eller anmälan?
  torsdag 8 november
 • Hur utnyttjar vi resurserna i rivningsavfall bäst?
  tisdag 4 december
 • Kontinuerlig översiktsplanering
  onsdag 12 december
 • Digitalisering av detaljplaner
  torsdag 13 december

Boverket förbehåller sig rätten att ändra datum och innehåll.

 

PBL-nyheter & regeländringar

Den 28 juni klockan 14.00 – 15.00 bjuder Boverket in till ett webbseminarium inför de ändrade regler som sker den 1 juli.

Vägledning om och bidrag till grönare städer

Torsdagen den 14 juni klockan 14.00-14.30 sänder Boverket ett webbseminarium där vi presenterar en utvecklad metod och ger exempel på hur kommuner kan ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i fysisk planering.

Samlat grepp om digital tillämpning av PBL

Torsdagen den 31 maj klockan 14.00-15.00, bjuder Boverket in till ett webbseminarium om den framtida digitala samhällsbyggnadsprocessen. Vi kommer att beskriva de förändringar vi driver i nära samarbete med Lantmäteriet och andra aktörer. Exempel kommer också att visas på projekt som redan startat.

Återställa kontor till bostäder, installera vedspisar – vad gäller?

Boverket bjöd in till vårens första webbseminarium som sändes den 26 april.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej