På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Publikationer

Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 11 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Kv. Krönet Kv. Krönet

  Kostnaden för synliga fel i byggprojekt är mellan två till tio procent av den totala byggkostnaden. Projektet ville därför hitta strategier och åtgärder, för att reducera felkostnader i nybyggandet av hyresrätter. Studien baseras på byggandet av två punkthus i Solna.

 • Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 (2007) Uppföljning av Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder, BFS 2003:19 HIN 1 (2007)

  Enkäten, som uppföljningen bygger på, visar bland annat att 9 procent av fastighetsägarna har åtgärdat alla sina hinder. Det är 38 procent som har åtgärdat hälften av hindren eller mer, vilket är en fördubbling jämfört med 2005.

 • Bostadsanpassningsbidragen 2006 Bostadsanpassningsbidragen 2006

  Rapporten är en sammanställning och redovisning av kommunernas kostnader för bostadsanpassningsbidraget under 2006. Kostnaderna har inhämtats genom Boverkets bostadsmarknadsenkät under år 2007.

 • Bostadsmarknaden år 2007-2008 Bostadsmarknaden år 2007-2008

  Här hittar du resultatet från Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna i januari 2007. Enkäten genomfördes i samarbete med länsstyrelsernas bostadsenheter. Alla kommuner utom en deltog i årets undersökning.

 • Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus Stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus

  Rapporten visar hur stödet för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus har utfallit till och med april 2007. Uppgifterna har hämtats från Boverkets statistikdatabas.

 • Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen Tydligare statligt ansvar i plan- och bygglagen

  Ge Boverket och länsstyrelserna ett samlat och mer tydligt ansvar för arbetet med planläggning och byggande. Tydliggör även deras ansvar för uppsikt och kunskapsförmedling. Förslagen finns att läsa i rapporten, som även föreslår ändringar i plan- och bygglagen.

 • Fel och brister i nya bostäder Fel och brister i nya bostäder

  En ny studie tar upp fel och brister i nyproducerade bostäder. Här kan du se hur processen för att åtgärda felen efter inflyttning går till samt hur kunder, boende och byggföretag upplever det arbetet.

 • Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen Utvärdering av stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen

  Stödet till investeringar i källsorteringsutrymmen infördes i januari 2005. Syftet var att uppmuntra fastighetsägare till befintliga flerbostadshus att inrätta utrymmen för källsortering. Här utvärderar Boverket stödet för hela perioden, som sträcker sig fram till och med december 2006.

 • Så planerar Sverige Så planerar Sverige

  Länsstyrelsernas planfunktioner har fått svara på frågor om användningen av planeringsverktygen, enligt Plan- och bygglagen (PBL). De har ombetts att redovisa kvantitativa uppgifter om planeringsläget, men också en bedömning av problem och brister vid tillämpningen.

 • Ungdomars boende Ungdomars boende

  Ungdomar är en grupp med särskilda svårigheter att ta sig in på bostadsmarknaden. I rapporten redovisar vi utfallet av indikatorerna tillsammans med en kortfattad analys. Vi har i vissa fall även redovisat eventuella skillnader inom ungdomsgruppen.

Sidansvarig: Publikationsservice