Boverkets publikationer

Ladda ner eller beställ Boverkets publikationer.

Tyck till om sökfunktionen för publikationer

Det finns 8 publikationer
Relevans / Datum / A-Ö
 • Socialt hållbar stadsutveckling Socialt hållbar stadsutveckling

  Upprustning och förnyelse anpassas efter dem som bor i stadsdelen, deras önskemål och situation. Kunskapsöversikten innehåller exempel på förnyelseprojekt i de tre storstadsregionerna, andra städer i Sverige och kompletteras med en internationell utblick.

  106,00 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • EU-direktivet om byggnaders energiprestanda EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

  Syftet med direktivet är förbättra energiprestandan i byggnader och samtidigt ta hänsyn till kraven på inomhusklimat och kostnadseffektivitet. Eftersom EU-direktivet arbetats om har Boverket utrett om det behövs ytterligare förändringar i de svenska reglerna.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för buller inomhus God bebyggd miljö – förslag till nytt delmål för buller inomhus

  Här hittar du en fördjupad utvärdering av riksdagens miljömål för buller, med särskilt fokus på buller som orsakas av våra byggnader.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • God bebyggd miljö – Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö God bebyggd miljö – Utvärdering av delmål för god inomhusmiljö

  Antalet radonsaneringar har ökat de senaste åren, speciellt i skolor, förskolor och flerbostadshus. Fördjupningsrapporten utvärderar miljömålen för god inomhusmiljö, med särskilt fokus på radon och ventilation.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Boendeinflytande i praktiken Boendeinflytande i praktiken

  Det finns stora vinster med ett utökat boendeinflytande. De boende har värdefulla kunskaper om hur området fungerar och vad som fungerar mindre bra. Rapporten utvärderar boendeinflytande i samband med förnyelse av områden med stort utanförskap.

  84,80 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan Planer som styrmedel för att minska samhällets klimatpåverkan

  Bättre samhällsplanering är viktigt för att minska samhällets resurs- och energiförbrukning på lång sikt. Den kan också lägga grunden för minskade utsläpp. Rapporten visar hur man genom detaljplanering och översiktsplanering kan minska samhällets klimatpåverkan.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Mångfunktionella ytor Mångfunktionella ytor

  Den befintliga bebyggda miljön behöver klimatanpassas. Det kan man göra genom att öka kunskapen om värdet av att bevara de gröna ytorna. Syftet med den här idéskriften är att inspirera och vidga synen på grönstrukturen, grönytorna och friytorna i tätorter.

  127,20 kr (inkl moms)
  Leveranstid 3-5 dagar
 • Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009

  Förutom att beskriva vad som hände i de olika verksamheterna under 2009, presenterar årsredovisningen de regeringsuppdrag och publikationer som Boverket arbetade med under året. Den finansiella redovisningen finns med, liksom en ny indelning av Boverkets verksamhet.

Sidansvarig: Publikationsservice