Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Värdeöverföringar från allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag för räkenskapsåret 2021

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
59
ISBN (tryck):
978-91-89581-34-0

De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen ska varje år lämna uppgifter om beslutade värdeöverföringar till länsstyrelserna som redovisar detta för Boverket. Boverket har sammanställt och redogjort de allmännyttiga kommunala bostadsbolagens värdeöverföringar för räkenskapsåret 2021.

Årets rapport om värdeöverföringar från kommunala bostadsbolag behandlar värdeöverföringar från räkenskapsåret 2021. Det är totalt 253 allmännyttiga kommunala bostadsbolag som lämnat uppgifter om värdeöverföringar.

Av de 253 bostadsbolagen har

  • 147 bolag (58 procent) inte lämnat någon värdeöverföring alls
  • 92 bolag (36 procent) lämnat värdeöverföringar med tillåtet belopp
  • 14 bolag (6 procent) lämnat värdeöverföringar utöver tillåtet belopp


Med värdeöverföring menas exempelvis vinstutdelning och överföring av koncernbidrag till moderbolag. De flesta allmännyttiga bostadsbolag gör ingen värdeöverföring och i de fall det görs så följer de flesta reglerna.

För räkenskapsåret 2021 lämnar 14 bolag otillåtna värdeöverföringar. Summan av de otillåtna värdeöverföringarna uppgår till cirka 14,8 miljoner kronor, vilket är en betydligt lägre summa än för räkenskapsåret 2020. Lagstiftningen innehåller inga sanktioner om bostadsbolagen lämnar värdeöverföringar utöver tillåtet belopp.

Bestämmelserna om begränsning av värdeöverföringar finns i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, AKBL. Det finns några undantag i lagen, exempelvis om bolagets vinst lämnas till bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer som har en svag ställning på bostadsmarknaden.

För 2021 uppgår de totala värdeöverföringarna från de allmännyttiga bostadsbolagen till 674 460 miljoner kronor, varav 601 miljoner avser undantagen. Det är 32 bostadsbolag som har använt sig av minst ett godkänt undantag. 

Tillbaka till toppen