Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag om kunskapsstöd vid samordnad tillsyn

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
14
ISBN (PDF):
978-91-89581-18-0
Rapport:
2023:1

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram kunskapsstöd för byggnadsnämnder vid samordnad tillsyn.

Syftet med uppdraget var att förbättra förutsättningarna för byggnadsnämnderna att bedriva en rättssäker, effektiv och trygg tillsyn. Syftet var också att stärka förutsättningarna för byggnadsnämnderna att genom tillsyn, i samverkan med andra kommunala och statliga myndigheter, motverka arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet.

I uppdraget ingick att ta fram en vägledning till stöd för byggnadsnämnder vid samordnad tillsyn, samla in och tillgängliggöra exempel på beslutsmallar för byggnadsnämndernas tillsynsarbete, och genomföra en utbildningsinsats om samordnad tillsyn för landets byggnadsnämnder.

Allt kunskapsstöd som tagits fram i uppdraget finns publicerats på PBL kunskapsbanken och uppdraget slutrapporterades till regeringen i januari 2023.

Tillbaka till toppen