Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur mycket bullrar vägtrafiken?

Information från Boverket om hur du enkelt och snabbt kan beräkna utbredningen av buller från vägtrafiken

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
6
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-993-2

När bostäder i bullerutsatta lägen planeras och bygglov prövas krävs det att ljudnivåerna redovisas. I den här broschyren beskrivs två metoder som kan användas som underlag för att göra översiktliga bedömningar av vägtrafikbuller.

De nivåer som accepterats vid planläggning ska även accepteras vid tillsyn enligt miljöbalken. Om det inte finns en detaljplan ska ljudnivåerna prövas vid bygglov om det kan finnas risk för störande omgivningsbuller. Det finns även en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader som innehåller riktvärden.

Tillbaka till toppen