Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll

Utgivningsår:
2023
Antal sidor:
31
ISBN (PDF):
978-91-89581-22-7
Rapport:
2023:5

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket tittat närmare på branschens digitalisering, framför allt avseende sensorteknik och indikatorer och också nyttor och förutsättningar för digital hantering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Boverket ser en samlad bild av att det finns stora vinster med att digitalisera hanteringen av OVK. Det finns också stora vinster med en bättre samverkan mellan de parter som är en del av OVK-systemet. Genom digitalisering möjliggörs bättre information om avvikelser och åtgärder vilket kan ge ett ökat fokus på förbättringar av inomhusklimatet.

Digitalisering av OVK kan också ge större stöd till administrativa funktioner hos kommunerna, som kan leda till att mer arbetstid kan läggas på att identifiera byggnader med bristfälligt inomhusklimat och adekvata åtgärder inom tillsyn.

Slutredovisning av uppdraget 2022

Boverket fick 2022 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – även denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fem­ ämnesrapporter. Denna rapport om digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår redovisningen av uppdraget är:

  • Uppdrag om fler lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö
  • Byggnadsinformationsmodellering, BIM
  • Digitalisering av obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
  • Digitalisering av kontrollplaner
  • Lov- och byggprocess utan fysiska handlingar 
  • Riksintresseunderlag i en digital miljö.
Tillbaka till toppen