Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
184
ISBN (PDF):
978-91-7563-766-2
Rapport:
2021:23

Boverket har haft i uppdrag av regeringen att utreda åtgärder för vissa säkerhetsrisker i äldre hissar samt att redovisa en konsekvensanalys av dessa.

I uppdraget ingick att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa ytterligare preciseringar av förbättringskrav (retroaktiva krav) som finns på lagnivå för att åtgärda vissa säkerhetsrisker i äldre hissar. De säkerhetsrisker som behandlats i uppdraget gäller äldre hissar med kombination av grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet samt hissar som helt saknar skydd i korgöppningen.

I rapporten redovisar Boverket hur ytterligare preciseringar av krav på förbättringsåtgärder skulle kunna genomföras. Det har även gjorts en uppskattning av den totala investeringskostnaden för fastighetsägarna samt en beskrivning av konsekvenserna av att ytterligare preciserade förbättringskrav inte genomförs. Uppdraget, som lämnades till regeringen i februari 2022, har genomförts i dialog med berörda aktörer och ett barnrättsperspektiv har även beaktats.

Tillbaka till toppen