Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella planeringsfrågor för Sverige 2022

Boverkets rapportering till det nordiska planmyndighetsmötet

Utgivningsår:
2022
Antal sidor:
34
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-89581-02-9
Rapport:
2022:10

I denna rapport presenteras kortfattat hur Sverige styr och planerar den fysiska miljön, aktuella planeringsfrågor samt hur plan- och bygglagen har tillämpats under perioden.

Sverige, Norden, Europa och världen är mitt uppe i att hantera stora förändringar när det gäller att ställa om till en miljövänligare samhällsutveckling som mildrar klimatförändringen. Övergång till förnybara energikällor och hushållning med energianvändning inom den byggda miljön pågår sedan länge och kompletteras nu med livscykelanalyser, klimatdeklarationer för byggnader och en mer cirkulär ekonomi inom byggsektorn.

Även det geopolitiska klimatet har försämrats med krig i Ukraina, cyber-attacker på vårt digitaliserade samhälle, ökad kamp om naturresurser och kontroll av flöden. Vi behöver se till att vår bebyggelse är resilient så att alla medborgare kan lita på robusta funktioner också vid störningar och incidenter.

De nordiska planmyndigheterna främjar en fysisk planering som stöder omställningen till ett grönt, attraktivt och robust samhälle. Vårt samarbete och kunskapsutbyte gör att vi kan hantera komplicerade frågor snabbare och bättre.

Samtidigt som vi försöker greppa de stora perspektiven och frågorna så måste även vardagsfrågorna hanteras med omsorg. Traditionsenligt beskriver vi därför i denna rapport aktuella teman inom svensk fysisk planering. 

Tillbaka till toppen