På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
52
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-754-9
Rapport:
2021:11

Planers klimatpåverkan kan hanteras genom ett verktyg som vägleder kommuner och regioner mot mer klimatsmarta val genom plan- och bygglagens (2010:900) planeringsprocesser. Detta har varit utgångspunkten i det arbete som Boverket har genomfört på regeringens uppdrag tillsammans med en bred referensgrupp. Resultatet finns nu att läsa i rapporten Verktyg för minskad klimatpåverkan vid planläggning.

Verktyget är tänkt att behandla klimatpåverkan inom fyra områden. Dessa är transporteffektivt samhälle, markanvändningssektorn (LULUCF), energianvändning för bebyggelse samt mark- och grundläggningsarbete.

Ett digitalt och användarvänligt verktyg skulle kunna utvecklas i tre steg. Från ett verktyg som använder sig av befintliga geodata till ett med framtagna schablonvärden som kopplar till de beräkningar som ska göras. Det tredje steget handlar om artificiell intelligens; ett verktyg som föreslår alternativ.

Inom ramen för uppdraget så har Boverket noterat några områden där det behövs ett fortsatt och fördjupat arbete för att utforma ett verktyg. I rapporten beskrivs vad Boverket anser vara viktiga frågor att hantera.

Rapportens bilagor finns att ladda ner i Relaterad information.

Tillbaka till toppen