Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utredning av kompletterande krav för byggnaders energiprestanda

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
68
ISBN (tryck):
-
ISBN (PDF):
978-91-7563-761-7
Rapport:
2021:18

Boverket har i samverkan med Statens energimyndighet (Energimyndigheten) haft i uppdrag av regeringen att utreda kompletterande krav i byggreglerna för byggnaders energiprestanda.

I uppdraget har ingått att ta fram ett förslag på hur ett kompletterande krav som utgår ifrån byggnadens energibehov, det vill säga använd energi, ska utformas med beaktande av samhällsekonomiska konsekvenser. Vidare har ett eventuellt behov av att komplettera byggreglerna med ett krav för solvärmelast utretts. I uppdraget har även ingått att redogöra för vad eventuella kompletterande krav skulle få för konsekvenser. Denna rapport redovisar Boverkets svar på uppdraget.

Tillbaka till toppen