På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillsynsavgift och byggsanktionsavgifter

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
140
ISBN (PDF):
978-91-7563-756-3
Rapport:
2021:13

Boverket föreslår att det ska införas nya byggsanktionsavgifter men anser inte att det finns förutsättningar att införa tillsynsavgift.

I rapporten konstaterar Boverket att det finns förutsättningar att införa nya byggsanktionsavgifter för överträdelser av partiella startbesked, tidsbegränsade bygglov, vissa villkor i lovbeslut och förbud mot verkställighet av lovbeslut och lämnar förslag om hur det kan regleras i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen.

Boverket anser däremot inte att det finns förutsättningar att införa en byggsanktionsavgift för överträdelser av reglerna om enkelt avhjälpta hinder eller att införa en möjlighet för byggnadsnämnderna att ta ut en tillsynsavgift.

Boverket har haft i uppdrag att utreda om det finns förutsättningar att:

  • dels införa nya byggsanktionsavgifter för vissa överträdelser av plan- och bygglagstiftningen och
  • dels införa en möjlighet för byggnadsnämnderna att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för sitt tillsynsarbete.
Tillbaka till toppen