Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i digital miljö

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
28
ISBN (PDF):
978-91-7563-763-1
Rapport:
2021:20

Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – denna gång med fokus på lösningar. Uppdraget är ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete mot en helt digital samhällsbyggnadsprocess för Sverige.

Uppdraget redovisas genom denna sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter:

 • Digital kommunikation i PBL
 • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer
 • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation
 • Översikts- och regionplaner i digital miljö
   

Boverket har, utifrån uppdraget, även arbetat med:

 • Två tekniska lösningar: Ändamålskatalogen och API för Boverkets register över behöriga
 • Strategi, vision och taktik för en digital samhällsbyggnadsprocess
 • Fortsatt utveckling av modellbaserad verksamhetsutveckling.
   

Boverket har dessutom, parallellt med regeringsuppdraget, tagit fram målbildsrapporten ”Vart är vi på väg?” för att visa hur Boverket, som ansvarig myndighet för planering, byggande och boende, ser på förutsättningarna för en digital utveckling inom sitt ansvarsområde. Det finns även en animerad film med samma tema.

Tillbaka till toppen