Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer

Utgivningsår:
2021
Antal sidor:
57
ISBN (PDF):
978-91-7563-768-6
Rapport:
2021:25

Som ett led i arbetet med en digital samhällsbyggnadsprocess har Boverket bedömt om det finns rättsliga hinder mot digitala detaljplanebeslut. I rapporten föreslår Boverket hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt, med en bibehållen digital funktionalitet. I uppdraget har det också ingått att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Boverkets förslag tydliggör vilken version av detaljplanen som ska ligga till grund för beslut och tolkning av planbestämmelserna. Den digitala detaljplanen, med full digital funktionalitet, lagras och bevaras i ett nationellt register. Staten tar ansvar för lagring, långtidsbevarande och tillhandahållande. Kommunen ansvarar för informationskvaliteten och överföring till databasen. Staten garanterar att planinformationen hanteras säkert och att den kan användas så som det var tänkt när den skapades.

Slutredovisning av uppdraget för 2021

Boverket fick 2021 ett förnyat uppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget redovisas genom en sammanfattande slutrapport och fyra ämnesrapporter. Denna rapport om elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer är en ämnesrapport.

Rapporter som ingår i redovisningen av uppdraget:

  • Lösningar som främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) i en digital miljö (sammanfattande slutrapport)
  • Digital kommunikation i PBL
  • Elektroniska original och långtidsbevarande av digitala planer (denna rapport)
  • Detaljplaners omvandling till enhetlig digital planinformation
  • Översikts- och regionplaner i digital miljö.
Tillbaka till toppen